+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Зворотній зв’язок є важливим інструментом розвитку особистості, колективу чи проекту. Адже об’єктивно побачити систему можна тільки будучи за її межами. Конструктивний відгук допомагає побачити сильні сторони та вдосконалити слабкі, покращити результативність , змінити стратегії та провести інші дії, потребу в яких можна не помітити, якщо не вдаватися до зворотного зв’язку. Проте такий позитивний результат можливий лише в тому випадку, якщо людина дає собі чи отримує від інших зворотній зв’язок високої якості. Неконструктивна критика, поради без запиту на них можуть мати протилежний ефект.

Що це – зворотній зв’язок високої якості (ЗЗВЯ)?

Його можна порівняти із дзеркалом, яке відображає реальність  індивіда, його діяльність та взаємодію з оточуючим середовищем. Це не просто суб’єктивна інформація, думка окремої людини, а відгук експерта, що базується на аналізі конкретних даних, і надається з позиції спостерігача.  ЗЗВЯ може надавати собі й сама людина, якщо мова йде про її особистість чи особисте життя. Адже саме вона є найбільшим експертом у своїй реальності.

До принципів ЗЗВЯ належать:

 1. Користь: відгук має бути корисним для людини і її подальшого розвитку.
 2. Конкретність: стосуватися конкретного питання і проговорюватись чітко, безоціночно, не абстрактно.
 3. Продуктивність: говорити з людиною однією мовою, підтримувати рапорт та давати його таким чином, щоб людина була здатна прийняти і взяти до дії отриману інформацію.
 4. Своєчасність.
 5. Регулярність: за потреби, якщо клієнт бажає отримувати ЗЗВЯ регулярно, визначити проміжки часу, в які він буде надаватися, і дотримуватися їх.
 6. ЗЗВЯ дається лише на рівні поведінки людини, і не зачіпає її особистість.
 7. Проговорюється в минулому часі.

Формула ЗЗВЯ має наступний вигляд:

70% всієї інформації відводиться тому, що вдалось, і це озвучується найпершим;

20% – що можна покращити;

10% – що варто зробити по іншому.

Переваги зворотного зв’язку високої якості у коучингу

 1. Швидший розвиток: дозволяє клієнтові швидше реагувати на власні недоліки та активно вдосконалювати свої навички.
 2. Підвищення мотивації: позитивний зворотний зв’язок стимулює мотивацію та віру у власні сили, що є важливим пазлом для досягнення цілей.
 3. Ефективне вирішення проблем: допомагає клієнтові розглядати проблеми як можливості для зростання та розвитку.
 4. Підвищення самосвідомості: людина краще розуміє власні сильні та слабкі сторони, стратегії поведінки тощо.

Зворотній зв’язок на особистому рівні

Даючи собі зворотній зв’язок, потрібно бути готовим до нього. Важливо не критикувати себе, а проаналізувати свої дії з позиції спостерігача і підвести підсумок за формулою ЗЗВЯ. В процесі можна відслідковувати свої емоції та відчуття в тілі – чи з’являються вони, про що говорять?

Тут ви наодинці з собою, тому будьте чесними. Не намагайтесь прикрасити реальність, чи знецінити свої результати. Тільки об’єктивна рефлексія буде ключем до розвитку.

ЗЗВЯ можна давати собі в межах події, розвитку однієї чи кількох сфер життя або по своєму повсякденню загалом. Якщо ви обираєте останній варіант, вам допоможе інструмент «Колесо балансу» 

Давати зворотній зв’язок собі часто буває складніше, ніж іншим. Це про хороше розуміння себе, про постійну адаптацію та гнучкість. Потрібно весь час бути готовим до змін та коригувань своїх стратегій, якщо вони не призвели до очікуваних результатів. Корисно вести щоденник або записувати свої думки щодо власних дій. Це допомагає усвідомлювати та аналізувати власний прогрес.

Зворотній зв’язок для інших людей

Працюючи з людьми, зворотній зв’язок варто їм надавати лише після того, як вони про це попросили. Від початку необхідно розуміти з якою метою людина його потребує, на які саме аспекти вона хоче звернути увагу. Спочатку варто дати їй можливість самій дати собі зворотній зв’язок, і лише після цього висловитись. Протягом всього процесу важливо втримувати рапорт. Якщо його зруйновано, варто зупинитись і спробувати відновити.

Коли працюєте з групою людей, ЗЗВЯ можна давати як всій групі, так і окремо кожному її члену. В останньому випадку це варто робити в індивідуальному порядку наодинці. При роботі з групою працюють ті ж принципи і формула високоякісного зворотнього зв’язку, що і при роботі з однією особою.

Зворотній зв’язок високої якості — це не тільки інструмент для вдосконалення конкретної справи чи процесу, але й ключовий елемент для особистого та колективного розвитку. Він ефективний як у коучинговому процесі, коли є взаємодія з іншою людиною чи групою, так і при застосуванні щодо своїх дій. Більш глибоко ми вивчаємо та застосовуємо його на практиці в межах курсу «Коучинг – територія усвідомленості».