+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

КОДЕКС ЕТИКИ ICF

Кодекс етики ICF складається з п’яти основних частин:

 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА
 2. КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ
 3. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ICF та ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ
 4. ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ
 5. ОБІТНИЦЯ

 

 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Кодекс етики ICF описує основні цінності Міжнародної федерації коучингу (основні

цінності ICF), етичні принципи та етичні стандарти поведінки для всіх фахівців ICF 

(див. визначення). Дотримання цих етичних стандартів поведінки ICF є першою з базових

компетенцій коуча ICF (базові компетенції ICF), а саме: “Демонструє етичну практику: розуміє та послідовно застосовує етику та стандарти коучингу”. 

Кодекс етики ICF підтримує цілісність ICF та глобально професію коуча, а саме:

 • Встановлює стандарти поведінки, що відповідають основним цінностям та етичним

принципам ICF.

 • Дає напрямок етичним міркуванням, освіті та прийняттю рішень.
 • Зважує та зберігає стандарти коучів ICF за допомогою процедури “Розгляд етичної

поведінки” ICF (ECR).

 • Забезпечує основу для етичної освіти ICF у програмах, акредитованих ICF.

 

Кодекс етики ICF застосовується, коли фахівці ICF представляють себе такими в

будь-яких видах коучингової взаємодії. В незалежності від того, чи вже були встановлені

Коучингові відносини чи ні. (див. Визначення). Цей Кодекс чітко формулює етичні

зобов’язання фахівців ICF, які виконують різні функції, такі як коуча, супервізора-коуча, ментора-коуча, тренера-коуча або студента-коуча, або виконують функції лідерів ICF, а

також персоналу зі служби підтримки (див. Визначення)

Хоча процес “Розгляд Етичної поведінки”(ECR) застосовується лише для фахівців ICF, як і

Обітниця, співробітники ICF також дотримуються етичної поведінки, Основних цінностей та етичних принципів, які лежать в основі цього етичного кодексу ICF. 

Виклик працювати етично означає, що члени неминуче стикаються з ситуаціями, які потребують відповіді на несподівані питання, вирішення дилем та вирішення проблем. 

Цей Кодекс етики покликаний допомогти особам, які підпадають під дію цього Кодексу, зорієнтувавши їх у розмаїтті етичних факторів, які, можливо, потрібно брати до уваги та

визначити альтернативні шляхи підходу до етичної поведінки.

Фахівці ICF, які приймають Кодекс етики, прагнуть бути етичними, навіть коли це

стосується прийняття важких рішень або сміливих дій. 

 

 1. КЛЮЧОВІ ВИЗНАЧЕННЯ
 • «Клієнт» – особа або команда/група, яка знаходиться у процесі взаємодії з коучем, коуч

у процесі менторингу або супервізії, або коуч або коуч-студент, який навчається коучингу. 

 • «Коучинг» – партнерство з Клієнтами у творчому та стимулюючому роздуми процесі , який надихає їх на максимізацію їхнього особистого та професійного потенціалу. 
 • “Коучингові відносини” – відносини, які встановлюються фахівцем ICF та Клієнтом (-ами) Спонсором (-ами) відповідно до договору або контракту, що визначає обов’язки та

очікування кожної сторони. 

 • «Кодекс» – Кодекс етики ICF.
 • “Конфіденційність” – захист будь-якої інформації, отриманої від коучингової діяльності, на яку не надано згоди на оприлюднення. 
 • «Конфлікт інтересів» – ситуація, коли фахівець ICF має декілька інтересів і задоволення

одного інтересу може працювати проти або бути у конфлікті з іншим. Це може стосуватися фінансів, особистих питань, тощо.

 • «Рівність» – ситуація, коли всі люди відчувають інклюзію, доступ до ресурсів та можливостей, незалежно від їхньої раси, етнічної приналежності, національного походження, кольору, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, віку, релігії, імміграційного статусу, психічних чи фізичних можливостей та інших відмінностей між

людьми.

 • «Фахівець ICF» – особи, які представляють себе членом ICF або сертифікованим коучем

ICF, в ролях, включаючи, але не обмежуючись ними, коуча, супервізора-коуча, ментора-коуча, тренера-коуча або студента-коуча.

 • «Персонал ICF» – персонал, що надає підтримку ICF, який укладає контракти з керуючою

компанією, яка надає професійне управління та адміністративні послуги від імені ICF. 

 • “Внутрішній коуч” – фізична особа, яка працевлаштована в організації на неповний

робочий день або є штатним працівником цієї організації та проводить коучинг. 

 • «Спонсор» – суб’єкт господарювання (включаючи його представників), який оплачує та /

або організовує або визначає послуги коучингу, які будуть надаватися. 

 • «Персонал підтримки» – люди, які працюють на фахівців ICF для підтримки їх клієнтів. 
 • «Системна рівність» – статева рівність, расова рівність та інші форми рівності, які

інституціоналізовані в етиці, основних цінностях, політиці, структурах та культурах

спільнот, організацій, націй та суспільства.

 

 1. ОСНОВНІ ЦІННОСТІ ICF та ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Кодекс етики ICF базується на основних цінностях ICF та діях, що випливають з них. Усі

цінності однаково важливі і підтримують одна одну. Ці цінності є бажаними і їх слід

використовувати як спосіб зрозуміти та інтерпретувати стандарти. Очікується, що всі

фахівці ICF демонструватимуть та поширюватимуть ці цінності у всіх своїх взаємодіях. 

 

 1. ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ

До професійної діяльності фахівців ICF застосовуються такі етичні стандарти:

Розділ I – Відповідальність перед клієнтами

Як Фахівець ICF, я:

 1. Пояснюю та переконуюсь, що до або на початковій зустрічі мій коучинговий Клієнт(и)

та Спонсор(и) розуміють природу та потенційну цінність коучингу, характер та межі

конфіденційності, фінансові домовленості та будь-які інші умови коучингової угоди. 

 1. Створюю домовленості / контракт щодо ролей, відповідальності та прав усіх

зацікавлених сторін з моїм Клієнтом (ами) та Спонсором (ами) до початку надання послуг. 

 1. Дотримуюсь найсуворішого рівня конфіденційності з усіма сторонами, як було

домовлено. Я усвідомлюю і погоджуюся дотримуватися всіх діючих законів, що

стосуються персональних даних та повідомлень. 

 1. Маю чітке розуміння того, як обмінюватися інформацією з усіма учасниками, які беруть

участь під час всієї коучингової взаємодії. 

 1. Маю чітке порозуміння як з Клієнтами, так і зі Спонсорами чи зацікавленими сторонами

щодо умов, за яких інформація не буде конфіденційною (наприклад, протизаконна

діяльність, якщо цього вимагає законодавство, згідно з чинним судовим наказом чи

повісткою; неминучий або ймовірний ризик загрози самому собі чи іншим; тощо). Якщо я

обґрунтовано вважаю, що застосовується одна з перерахованих вище обставин, в мене

може виникнути потреба повідомити відповідні органи. 

 1. Працюючи внутрішнім коучем, урегульовую конфлікти інтересів або потенційні

конфлікти інтересів з моїми коучинговими клієнтами та Спонсором(-ами) коучинговий

договір та постійний діалог. Це повинно включати вирішення питань щодо організаційних

ролей, обов’язків, відносин, записів, конфіденційності та інших вимог до звітності. 

 1. Веду, зберігаю та розпоряджаюся будь-якими записами, включаючи електронні файли

та повідомлення, створені під час моєї професійної взаємодії таким чином, щоб це сприяло

конфіденційності, безпеці та приватності та відповідало будь-яким чинним законам та

угодам. Крім того, я прагну належним чином використовувати нові та виникаючі

технологічні розробки, які використовуються в коучингових послугах (коучингові послуги, що підтримуються технологіями), і усвідомлюю, як до них застосовуються різні етичні

стандарти. 

 1. Залишаюся пильним щодо ознак можливих змін цінності, що отримується, отриманої клієнтом від коучингових відносин. Якщо так, вношу зміни у відносини або заохочую

Клієнта(ів)/Спонсора(ів) шукати іншого коуча, шукати іншого фахівця або

використовувати інший ресурс. 

 1. Поважаю право всіх сторін розірвати коучингові відносини будь-якої миті з будь-якої причини під час коучингового процесу відповідно до положень угоди.
 2. Я чутливий/а до наслідків виникаючих з наявності одночасно декількох угод та

відносин з одним і тим же Клієнтом(ами) та Спонсором(ами), щоб уникнути конфлікту

інтересів. 

 1. Я усвідомлюю і активно керую будь-якою відмінністю у статусі чи положенні між

Клієнтом і мною, яка може бути викликана культурними, родинними, психологічними чи

контекстуальними проблемами. 

 1. Розкриваю моїм Клієнтам потенційне отримання компенсації та інших бонусів, які я

можу отримувати за направлення своїх Клієнтів третім сторонам. 

 1. Забезпечую стабільну якість коучингу, незалежно від суми або форми узгодженої

компенсації в будь-яких відносинах. 

Розділ II – Відповідальність за практику та виконання

Як Фахівець ICF, я:

 1. Дотримуюсь Кодексу етики ICF у всіх моїх взаємодіях. Коли я усвідомлюю можливе

порушення Кодексу власноруч або визнаю неетичну поведінку в іншому фахівці ICF, я з

повагою піднімаю питання з усіма задіяними сторонами. Якщо цим питання не

вирішується, я передаю його до офіційного органу (наприклад, ICF Global) для вирішення. 

 1. Вимагаю дотримання Кодексу етики ICF усіма працівниками служби підтримки. 
 2. Зобов’язуюся вдосконалюватися завдяки постійному особистісному, професійному та

етичному розвитку. 

 1. Визнаю мої особисті обмеження чи обставини, які можуть погіршити, конфліктувати

або порушити мою коучингову діяльність або мої професійні коучингові відносини. Я

буду звертатися за підтримкою, щоб визначити, які заходи потрібно вжити, і, якщо

необхідно, негайно попрошу відповідних професійних рекомендацій. Це може включати

призупинення чи припинення моїх коучингових відносин. 

 1. Вирішую будь-який конфлікт інтересів або потенційний конфлікт інтересів, працюючи

над проблемою з відповідними сторонами, шукаючи професійної допомоги або тимчасово

призупиняючи або припиняючи професійні відносини. 

 1. Зберігаю конфіденційність членів ICF та використовую контактну інформацію членів

ICF (адреси електронної пошти, телефонні номери тощо) лише за дозволом ICF або члена.

ICF. Розділ III – Відповідальність за професіоналізм

Як фахівець ICF, я:

 1. Точно визначаю мою коучингову кваліфікацію, мій рівень коучингової компетентності, експертизи, досвіду, навчання, сертифікатів та сертифікатів ICF. 
 2. Складаю правдиві та точні усні та письмові твердження щодо того, що я пропоную як

фахівець ICF, що пропонується ICF, професією коуча та є потенційною цінністю коучингу.

 1. Спілкуюся та створюю поінформованість з тими, хто має бути проінформований про

етичні обов’язки, встановлені цим Кодексом. 

 1. Несу відповідальність за усвідомлення та встановлення чітких, доречних та культурно

чутливих меж, які регулюють взаємодію, фізичну чи будь-яку іншу. 

 1. Не приймаю участі в жодних сексуальних чи романтичних стосунках із Клієнтами(ами)

або Спонсором(ами). Я буду завжди пам’ятати про рівень близькості, притаманний таким

стосункам. Я вживаю відповідних заходів для вирішення проблеми або скасовую

взаємодію.

Розділ IV – Відповідальність перед суспільством

Як Фахівець ICF, я:

 1. Уникаю дискримінації, підтримуючи справедливість та рівність у всіх видах активності

та діяльності, дотримуючись місцевих правил та культурних традицій. Це включає, але не

обмежується наступним: дискримінацію за віком, расою, статтю, етнічною приналежністю,

сексуальною орієнтацією, релігією, національним походженням, інвалідністю або

військовим становищем. 

 1. Визнаю та шаную внесок та інтелектуальну власність інших осіб, претендуючи на

право власності лише на власний матеріал. Я розумію, що через порушення цього

стандарту я можу бути притягнутий до відповідальності третіми сторонами. 

 1. Я чесний і працюю в рамках визнаних наукових стандартів, застосовних керівних

принципів та меж моєї компетенції при проведенні та звітуванні досліджень. 

 1. Знаю про мій вплив та вплив моїх клієнтів на суспільство. Я дотримуюся філософії “робити добро”, та “уникати зла”. 

 

 1. ЕТИЧНА ОБІТНИЦЯ ФАХІВЦЯ ICF:

Як фахівець ICF, згідно зі стандартами Етичного кодексу ICF, я визнаю і погоджуюсь

виконувати свої етичні та юридичні зобов’язання перед моїми коучинговими клієнтами, спонсорами, колегами та широкою громадськістю. 

Якщо я порушую будь-яку частину Етичного кодексу ICF, я погоджуюся, що ICF на власний розсуд може притягнути мене до відповідальності за це. Крім того, я погоджуюся, що моя відповідальність перед ICF за будь-яке порушення може включати санкції, такі як обов’язкова додаткова підготовка коучів чи інша освіта або втрата мого членства в ICF та / або моїх Повноважень ICF.