+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Мова є ключовим інструментом нашої взаємодії зі світом. Вона не лише дозволяє комунікувати з іншими людьми та висловлювати свої думки, але й формує сприйняття реальності та взаємопов’язана зі станом людини. Нейролінгвістичне програмування (НЛП) досліджує, як мова впливає на наше життя, мисленнєві та поведінкові патерни і через їх зміну пропонує методи для покращення психічного здоров’я.

Як слова впливають на стан людини

Слова, які ми використовуємо для опису себе, свого стану та життя, можуть покращувати чи, навпаки, погіршувати самопочуття. Так, тривалі негативні формулювання та самокритика часто призводять до зниження самооцінки та негативних станів. Тоді ж як позитивні висловлювання та афірмації сприяють покращенню настрою і можуть змінити ставлення людини до себе.

Давайте розглянемо вплив мови через два канали – думки і власне вербальну комунікацію.

Думки часто є автоматичними і неусвідомленими. При цьому вони формують наші емоції та поведінку. Якщо людина постійно прокручує в голові негативні думки на кшталт «я невдаха», «в інших виходить, а в мене ні», «світ несправедливий», «мені не щастить», «життя не цікаве», «в світі криза» тощо – її самопочуття буде поступово погіршуватися. Адже все життя вона бачить в темних барвах, що з часом може призвести до тривожних та депресивних станів. Тому найпершим кроком буде відстеження своїх думок, щоб чітко розуміти, який їх напрямок.

У вербальній комунікації може здаватися, що ми говоримо про себе так, як сприймаємо себе. Проте це працює і в зворотному напрямку. Якщо ви певну фразу повторите собі багато разів, то в якийсь момент повірите в те, що говорите, і воно стане вашою реальністю. Якщо людина виросла в сім’ї, де не прийнято хвалити себе та свої перемоги, це може стати причиною її негативних самозвернень та знецінення себе. Так, вона може мати значні досягнення, і в душі розуміти, що вони насправді є такими, проте іншим людям говоритиме: «Нічого особливого». Згодом ця людина й сама повірить, що нічого особливого не зробила і це погіршуватиме її психічне самопочуття. Тому важливо помічати не тільки те, про що ви думаєте, а й те, про що і як ви говорите.

Переваги використання НЛП для зміни мовних патернів

1 Розвиток особистості та моделювання успішної поведінки. Основна ідея НЛП полягає в тому, що наші думки, мова та поведінка взаємопов’язані. Тобто, змінюючи мову та ментальні процеси, можна вплинути на психічне здоров’я, поведінку та навіть особистість людини. Для цього були створені спеціальні техніки, які впливають на людину комплексно. Тому, робота над зміною мовних патернів через НЛП, одночасно впливатиме на розвиток вашої особистості, мислення та зміну стратегій поведінки.

2 Зниження стресу. Стрес – це реакція людини на певні події в житті. І якщо на самі події вона не завжди може впливати, то реакція знаходиться в зоні її контролю. Найчастіше реакція залежить від тих переконань, які має людина і які формують її моделі мислення. Ці переконання не завжди усвідомлюються, але часто проявляються через мову. Тому, зміна мовних патернів розширює сприйняття людини, дозволяє їй подивитися на ситуації з іншого боку, і з часом замінює негативні переконання на просуваючі. Все це змінює реакції людини і суттєво зменшує рівень стресу.

3 Покращення комунікативних навичок. Один із інструментів зміни мовних патернів у НЛП – метамоделі мови. До кожної метамоделі енелпери підібрали питання, які допомагають уточнювати, деталізувати чи розширювати інформацію, яку людина отримує від співрозмовника. Це дозволяє уникнути непорозумінь і неточностей у спілкуванні. Відповідно, даний інструмент допомагає розкривати справжні наміри і потреби іншої людини, що сприяє поліпшенню стосунків з оточуючими.

Як відбувається зміна мовних патернів 

В НЛП існує кілька технік, які допомагають через зміну мови покращити самопочуття. Деякі з них ми розглянемо нижче, а більше інструментів ви отримаєте на програмі «НЛП-практик».

1)Рефреймінг (або переформулювання). Полягає у зміні контексту або значення проблеми і допомагає побачити ситуацію з нового ракурсу. Наприклад, замість думки “Я ніколи не зможу це зробити” можна використовувати “Я можу вивчити це крок за кроком”.

Уточнення невизначених висловлювань. Люди часто говорять, узагальнюючи інформацію: «у мене нічого не виходить», «мене ніхто не любить» тощо. Такі узагальнення не відповідають дійсності, тому варто уточнювати: «а що тобі вдається добре?», «що б ти хотіла робити добре?», «що тобі допоможе навчитися цьому?». Відповідно, фразу «у мене нічого не виходить» замінюємо на «у мене не виходить добре доносити людям свою думку, але НЛП допоможе мені навчитися цьому».

2 ) Виявлення і зміна причинно-наслідкових зв’язків у висловлюваннях. Фрази, що містять в собі причину і наслідок базуються на переконаннях, що хтось чи щось може викликати у вас певний стан, або ж навпаки, ви можете викликати певні реакції у інших. Проте, ми вже говорили, що реакції людини знаходяться в зоні її контролю. Тому, замість “Я засмучуюсь, бо мене критикують” можна сказати “Критика дає мені можливість розвиватися”.

3) Пропрацювання модальних операторів можливості та необхідності. Іншими словами – змінюються обмежуючі переконання, що людина висловлює через «треба» і «не можу». В контексті зміни мовних патернів це має такий вигляд: замість “Я повинна це зробити” можна сказати “Я вибираю це зробити”.

Таким чином, те, як людина говорить, має значний вплив на її самосприйняття та психічний стан. НЛП пропонує цілий ряд інструментів, які через зміну мовних патернів, допоможуть впровадити позитивні стратегії мислення, що своєю чергою допомагає знизити стрес та покращити загальну якість життя. На програмі «НЛП-практик» їх вивченню та застосуванню на практиці присвячений цілий модуль. Студенти детально розбирають такі інструменти, як метамоделі, комплексні еквіваленти та інші, що гармонізують психічний стан через усвідомлене використання мови.