+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Маркери компетенцій Професiйного сертифікованого коуча (PCC) ICF

Переглянуті у вересні 2020 року

Маркери PCC

Маркери оцінки компетентності – показники, за якими асесори навчені визначати, які з Ключових компетенцій є присутніми у записі коучингової сесії і в якій мірі вони є присутніми. 

Наведені нижче маркери описують поведінку, яка відображає прояв Ключових

Компетенцій під час коучингової бесіди на рівні Професійного сертифікованого коуча (Professional Certified Coach (PCC). Ці маркери забезпечують справедливість, рівномірність, надійність, повторюваність та аргументацію процесу оцінювання.

Маркери PCC також можуть підтримувати коучів, коуч-тренерів та ментор-коучів у визначенні зон розвитку та вдосконалення навичок ведення коуч-сесій на рівні PCC; однак вони завжди мають бути використаними в контексті розвитку Ключових компетенцій. Маркери PCC не повинні використовуватися як формальний чек-лист для проходження процесу оцінки на рівень PCC.

Компетенція 1: В роботі спирається на етику

Знання Етичного кодексу ICF та його застосування є обов’язковою вимогою для усіх рівнів коучингу. Кандидат, який відповідає рівню PCC, демонстрирует, що його поведінка у коучинговому процесі відповідає Етичному кодексу ICF и він стабільно перебуває в ролі коуча.

Компетенція 2: Втілює коучинговий стиль мислення

Втілення коучингового стилю мислення, відкритого, допитливого, гнучкого й  орієнтованого на клієнта – це процес, який потребує постійного навчання та розвитку, ведення рефлексивної практики і подготовки до сесій. Ці елементи проявляються протягом усього професійного шляху коуча та їх неможливо у повній мірі вхопити в певний момент часу. Тим не менше, деякі елементи цієї компетенції можуть бути продемонстровані в рамках коучингової бесіди. Ці конкретні проявлення поведінки відображені та оцінюються в наступних маркерах PCC: 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.5, 7.1, и 7.5. Як і в інших Компетенціях, коуч повинен продемонструвати мінімальну кількість цих маркерів, щоб пройти асесмент на рівень PCC. Усі елементи цієї компетенції також будуть оцінені під час письмового тестування на сертифікацію ICF (Coach Knowledge Assessment (CKA).

Компетенція 3: Створює та підтримує угоди

3.1: Коуч в партнерстві з клієнтом виявляє чи уточнює, що клієнт хоче досягнути в цій сесії. 

3.2: Коуч в партнерстві з клієнтом виявляє чи уточнює критерій(ії) вимірювання успішного результата цієї сесії. 

3.3: Коуч запитує чи досліджує, что важливо чи має глибокий смисл для клієнта у тому, чого він хоче досягти у ході цієї сесії. 

3.4: Коуч і клієнт в партнерстві визначають, що, на думку клієнта, потрибно розглянути, щоб клієнт досяг бажаного результата в цій сесії.

Компетенція 4: Постійно розвиває довіру і відчуття безпеки

4.1: Коуч визнає та поважає унікальні таланти клієнта, його усвідомлення (інсайти) та роботу в коучинговому процесі. 

4.2: Коуч висловлює підтримку, співчуття чи проявляє турботу про клієнта. 

4.3: Коуч визнає та підтримує вираження клієнтом його почуттів, поглядів, страхів, переконань або припущень.

4.4: Коуч підтримує партнерство з клієнтом, запрошуючи його відгукуватися на внесок коуча будь-яким чином, і приймає відгук клієнта.

Компетенція 5: Зберігає присутність 

5.1: Коуч діє, засновуючись на цілісності особистості клієнта (Хто). 

5.2: Коуч діє, засновуючись на тому, що клієнт хоче досягти під час сесії. (Що). 

5.3: Коуч знаходиться у партнерстві з клієнтом, підтримуючи вибір того, що відбудеться на коуч-сесії. 

5.4: Коуч проявляє допитливість, щоб дізнатися більше про клієнта. 

5.5: Коуч дає простір для тиші, пауз та рефлексії. 

Компетенція 6: Активно слухає

6.1: Коуч формулює свої питання та спостереження індивідуально, спираючись на те, що він дізнався про клієта чи про його ситуації. 

6.2: Коуч уточнює чи досліджує слова, які використовує клієнт. 

6.3: Коуч уточнює чи досліджує емоції клієнта. 

6.4: Коуч досліджує зміни енергії клієнта, невербальні та інші прояви клієнта. 

6.5: Коуч уточнює чи досліджує, як клієнт сприймає себе чи свій світ у даний момент. 

6.6: Коуч дає можливість клієнту договорити, не перебиваючи, крім тих випадків, коли коуч робить це спрямовано. 

6.7: Коуч лаконічно повертає та підсумовує сказане клієнтом, щоб забезпечити для клієнта ясність и розуміння.

Компетенція 7: Пробуджує усвідомленість

 7.1: Коуч задає питання про клієнта, наприклад про його існуючий спосіб мислення, відчуття, цінності, потреби, бажання, переконання та поведінку. 

7.2: Коуч задає питання, щоб допомогти клієнту вивести дослідження за межі  існуючих думок і відчуттів у напрямку нових, розширених способов сприйняття себя (Хто). 

7.3: Коуч задає питання, щоб допомогти клієнту вивести дослідження за межі  існуючих думок і відчуттів у напрямку нових, розширених способов сприйняття  існуючої ситуації (Що). 

7.4: Коуч задає питання, щоб допомогти клієнту вивести дослідження за межі  існуючого мислення, сприйняття чи поведінки в напрямку бажаного для клієнта результата. 

7.5: Коуч без відчуття власної правоти ділиться спостереженнями, інтуїцією, коментарями, думками і відчуттями, та запрошує клієта до дослідження вербально чи інтонаційно. 

7.6: Коуч задає ясні, прямі, переважно відкриті питання, по одному за один раз, в темпі, який дозволяє клієнту думати, відчувати чи розмірковувати. 

7.7: Коуч використовує в основному ясну та лаконічну мову. 

7.8: Коуч дає клієнту можливість говорити більшу частину часу.

Компетенція 8: Сприяє розвиткові клієнта

8.1: Коуч запрошує клієнта чи надає йому можливість досліджувати прогрес у напрямку до того, що клієнт хотів досягти в цій сесії. 

8.2: Коуч запрошує клієнта сформулювати чи дослідити те, що той дізнався в сесії про себе (Хто). 

8.3: Коуч запрошує клієнта сформулювати чи дослідити те, що той дізнався в сесії про свою ситуацію (Що). 

8.4: Коуч запрошує клієнта розглянути, як той буде використовувати нове знання, отримане  в коуч-сесії. 

8.5: Коуч виступає партнером клієнта, щоб продумати, про що клієнт буде розмірковувати, рефлексувати чи що буде робити після сесії. 

8.6: Коуч в партнерстві з клієнтом розглядає, как рухатися вперед, враховуючи ресурси, підтримку чи потенційні бар’єри. 

8.7: Коуч в партнерстві з клієнтом розробляє найкращі методи відповідальності клієнта перед самим собою. 

8.8: Коуч відмічає прогрес клієнта і те, чого він навчився. 

8.9: Коуч в партнерстві з клієнтом домовляється, як клієнт хоче завершити сесію.