+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Публічна оферта

Ця Публічна оферта, далі – “Оферта”, є офіційною публічною пропозицією про придбання інформаційно-консультаційних послуг Міжнародна Академія Професійного Коучингу IAPC і притягнених на умовах цієї Оферти третіх осіб (далі – “Компанія”), адресованою необмеженому колу осіб, розміщеною на Інтернет-сайті за адресою: https://www.coaching – academy.online, далі – “Сайт”.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ, ПРИВЕДЕНІ В ОФЕРТІ

1.1. Учасник і / або Учасники (у всіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг Компанії на умовах справжньої Оферти, який надав свої персональні дані, і є дієздатною фізичною особою, що досягла 18 років, має законне право вступати у договірні відносини з Компанією. Компанія не здійснює перевірку дієздатності і не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.2. Акцепт Публічної оферти – означає повне і беззаперечне прийняття даної оферти

1.3. Послуги – це Вебінари, Тренінги і/або Коучинг, які надаються Компанією на умовах справжньої Оферти.

1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше Вебінарів), які проводяться в режимі реального часу і/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web- технологій, виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персонального посилання на умовах справжньої оферти.

1.5. Посилання на сайт – буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Компанії в мережі Інтернет.

1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учасникові отримати доступ до Вебінару.

1.7. Тренінг – це урок, лекція, майстер-клас або курс, які проводяться в режимі реального часу і виражаються у формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.

1.8. Коучинг – це Тренінг, який проводиться з Учасником в індивідуальній формі на умовах цієї Оферти.

1.9. Пакет учасника – це умовне позначення об’єму послуг у межах однієї Послуги, який впливає на її вартість. У межах однієї послуги Учасники можуть вибрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах цієї Оферти.

1.11. Анкета – це паперовий або електронний документ, який при заповненні, підписанні і передачі Компанії надає Учасникові Тренінгу і / або Коучингу право на отримання Послуг Компанії на умовах цієї Оферти.

 1. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ
  2.1. Для участі у Вебінарі Учасникові необхідно зареєструватися, і виконати всі умови цієї Оферти.

2.2. Після реєстрації на Вебинар, на вказану Учасником електронну пошту, далі “e-mail”, перед початком трансляції Вебінару, прийде повідомлення про можливість участі у Вебінарі, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримане, перейшовши за ним, Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами цієї оферти, внаслідок чого йому надається доступ до сторінки трансляції Вебінару.

У разі надання персонального посилання на запис Вебінару, на Учасника поширюються усі без виключення умови цієїї Оферти.

2.3. Для участі у Вебінарі, Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

2.4. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника у Вебінарі, яка виникла з причин, незалежних від Компанії, у тому числі через невиконання Учасником, у тому числі, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.

2.5. Компанія має право на власний розсуд визначати дату, час і тему Вебінару, лекторів, тривалість Вебінару, міняти (переносити) і відміняти їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.

2.6. У разі, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати і/або часу Вебінару, Учасники, що замовили відповідний Вебінар, отримують повідомлення про нову дату і/або час, а також Персональне посилання для участі в такому Вебінарі на вказаний Учасником при реєстрації контактний e – mail.

2.7. Компанія має право не допустити до участі у Вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.8. Компанія залишає за собою право надавати Учасникам Вебінару посилання на запис проведеного Вебінару (при її наявності) і/або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарну підтримку на умовах Пакету Учасника.

2.9. У разі пропуску Учасником Вебинару, у тому числі з причин, незалежних від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься у Вебінарі, в іншій формі. При цьому послуги Компанії вважаються зробленими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учасникові Персональне посилання на запис проведеного Вебінару (при її наявності) і/або додаткові матеріали.

2.10. За порушення морально-етичних норм і/або поширення інформації рекламного або іншого характеру, іншу некоректну поведінку Учасника, який заважає проведенню Вебінару, Компанія має право на власний розсуд припинити надання доступу такому Учасникові до написання повідомлень під час Вебінару.

2.11. Під час проведення Вебінару, Учасники мають право, за наявності технічних можливостей, ставити питання, які торкаються виключно теми і змісту Вебінару, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Компанією відносно усього Вебінару або певного часу його проведення.

2.12. По закінченню Вебінару Учасники, Які виконали усі умови цієї Оферти, у тому числі, але не виключно, умови п. 2.2. цієї Оферти, на розсуд Компанії отримують Сертифікати Компанії про участь в такому Вебінарі.

 1. ПРАВЛА УЧАСТІ В ТРЕНІНГУ

3.1. Для участі в Тренінгу Учасникові необхідно Зареєструватися і виконати всі умови цієї Оферти.

3.2. Заповнення Анкети перед Тренінгом і передача її Компанії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Тренінгу.

3.3. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Тренінгу, яка виникла з причин, незалежних від Компанії.

3.4. Компанія має право на власний розсуд визначати дату, час, місце, тему Тренінгу, лекторів, тривалість Тренінгу, міняти (переносити) і відміняти його, повідомивши Учасника по вказаному при Реєстрації контактному e – mail.

3.5. У разі, якщо Компанія прийняла рішення про перенесення дати, часу і/або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.

3.6. Компанія має право не допускати до участі в Тренінгу Учасника, який порушив і/або не виконав умови цієї Оферти.

3.7. У разі пропуску Учасником Тренінгу без попередження Компанії, згідно п. 6.1.4. Оферти, у тому числі з причин, незалежних від Компанії, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в Тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Компанії вважаються зробленими належним чином. Компанія залишає за собою право надати такому Учасникові Персональне посилання на запис проведеного Тренінгу (при її наявності) і/або додаткові матеріали. На власний розсуд Компанія має право запропонувати такому Учасникові участь в аналогічному наступному Тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.

3.8. За порушення морально-етичних норм і/або поширення інформації рекламного або іншого характеру, іншої некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню Тренінгу, Компанія має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учасникові. При цьому вартість Тренінгу, в ході якого надання послуг було припинене, Учасникові не відшкодовується.

3.9. Під час проведення Тренінгу, Учасники мають право ставити питання, які торкаються виключно теми і змісту Тренінгу, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Компанією до усього Тренінгу або його частини.

3.10. Компанія залишає за собою право надавати Учасникам Тренінгу Персональні посилання на запис проведеного Тренінгу (при їх наявності) і/або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах пакету Учасника.

3.11. По закінченню Тренінгу Учасники, які виконали усі умови справжньої Оферти, у тому числі, але не виключно, умови п. 3.2. цієї Оферти, на розсуд Компанії отримують Сертифікати Компанії про участь в Тренінгу.

 1. ПРАВИЛА УЧАСТІ В КОУЧИНГУ

4.1. Для участі в Коучингу, Учасникові необхідно зареєструватися і виконати всі умови цієї Оферти.

4.2. Заповнення Анкети перед Коучингом і передача її Компанії є однією з обов’язкових умов допуску Учасника до участі в Коучингу.

4.3. Компанія не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Коучингу, яка виникла з причин, незалежних від Компанії.

4.4. Компанія має право на власний розсуд визначати місце, тему Коучингу, його тривалість, лекторів, міняти (переносити) і відміняти його, повідомивши Учасника про це.

4.5. Компанія погоджує з Учасником дату і час Коучингу, а також можливість їх перенесення за умови попередження Учасником про неможливість бути присутнім в погоджену з Компанією дату і час.

4.6. У разі систематичного пропуску (два і більше раз) Коучингу, без попереднього (не пізніше ніж за 12 годин) повідомлення Учасником про неможливість бути присутнім в погоджену з Компанією дату і час, з причин, незалежних від Компанії. Компанія залишає за собою право надати такому Учасникові додаткові матеріали (за наявності) і на власний розсуд запропонувати замінити вид послуги на умовах цієї Оферти. При цьому послуги Компанії вважаються зробленими належним чином.

4.7. Компанія має право не допускати до участі в Коучингу Учасника, який порушив і/або не виконав умови цієї Оферти.

4.8. У разі порушення морально-етичних норм і/або іншої некоректної поведінки Учасника Коучингу, Компанія має право на власний розсуд припинити надання послуг такому Учасникові. При цьому вартість Коучингу, в ході якого надання Послуги було припинене, Учасникові не відшкодовується.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право:

5.1.1. Відмовити Учасникові в наданні Послуг на умовах цієї Оферти.

5.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на власний розсуд.

5.1.3. Розробляти на власний розсуд Пакети учасника, тему, програми і тривалість Послуги, визначати її дату, час, місце, міняти (переносити) і відміняти, визначати кількість і склад лекторів, що виступають, під час надання Послуги.

5.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e – mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника і/або осіб, які залишили свої дані на сайті Компанії. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

5.1.5. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.

5.1.6. У односторонньому порядку вносити зміни в умови справжньої Оферти, у тому числі, але не виключно, міняти правила плати за надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Оферти на Сайті.

5.2. Обов’язки Компанії :

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

5.2.2. Зберігати інформацію і відомості (у тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти в межах чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

5.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників згідно з послугами Компанії і умов їх отримання на умовах цієї Оферти.

5.2.4. У повному об’ємі повернути грошові кошти Учасникові виключно у разі повної відміни Компанією сплаченої Учасником Послуги.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА

6.1. Учасник має право:

6.1.1. Звертатися до Компанії для отримання інформації про Послуги Компанії, умови їх надання і умови цієї Оферти з телефонів, вказаних на Сайті і/або через форми зворотного зв’язку і/або поштовим або іншим сполученням з 9.00 до 18.00 (за київським часом), крім суботи, неділі та святкових днів, відповідно до графіку роботи Компанії.

6.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Компанії на умовах цієї Оферти.

6.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.

6.1.4. На умовах Оферти перенести отримання повністю сплаченої послуги на наступну найближчу встановлену Компанією дату її надання або погоджувати з Компанією можливість заміни Послуги за умови попередження Компанії за один робочий день про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може бути тільки один раз (окрім Коучингу).

6.2. Обов’язки Учасника :

6.2.1. До акцептації Оферти ознайомитися з її діючими умовами.

6.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.

6.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

6.3. Учасникові заборонено, якщо не передбачено конкретною Послугою або Пакетом учасника :

6.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги яким-небудь чином.

6.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифрування, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, і/або перекладу іншими мовами.

6.3.3. У комерційних цілях використати отриману від Компанії інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ без попереднього узгодження з Компанією.

6.3.4. Використати отриману від Компанії інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і/або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Компанією.

6.3.5. Організовувати і проводити власні заходи або зайняття на базі Послуг Компанії.

6.3.6. Здійснювати дії, спрямовані на порушення умов цієї Оферти.

6.3.7. Передавати і/або надавати доступ до Вебинару будь-яким третім особам за винятком умов цієї оферти.
6.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що порочить честь, гідність, ділову репутацію Компанії, лекторів і інших осіб, а також інформації, спонукаючій і закликаючій до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України і нормою Міжнародного права залежно від території надання послуги.

6.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Компанії, інших Учасників і/або третіх осіб.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг Компанії за Пакетами учасників (за наявності Пакетів учасників) розміщується на Сайті і може мінятися залежно від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на Сайті.

7.2. Оплата робиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії.

7.3. Послуга надається Компанією після повної, 100 (сто) % оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення і повну згоду Учасника з усіма умовами Оферти.

7.4. Учасник має право оплачувати вартість Послуг частинами, при цьому за Учасником фіксується вартість Послуги, яка діяла на момент здійснення оплати першої частини.

7.5. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок Компанії відповідно до вибраного Учасником способом оплати.

7.6. На умовах Оферти, у разі зміни виду Послуги на послугу, яка являється дорожче за первинну, Учасник доплачує різницю вартості такої Послуги, а у разі, якщо сума нової Послуги являється дешевше за первинну, різниця вартості таких послуг стає авансом на наступну Послугу. За узгодженням з Компанією різниця вартості таких послуг може бути повернена Учасникові.

7.7. На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, Компанія може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою і обмеженим терміном дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.

7.8. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.

7.9. Компанія передбачає можливість продажу Подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються усі без виключення умови цієї Оферти як на Учасників.

7.10. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Компанії на її особистий розсуд.

7.11. Компанія може проводити безкоштовні Вебінари і Тренінги для Учасників. На такі безкоштовні Вебінари і Тренінги поширюються усі умови цієї Оферти.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ І УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Компанія не дає Учасникові ніяких гарантій послуг, що відносно надаються, включаючи (але не обмежуючись) : безперебійність, своєчасність, безпека, безпомилковість, точна відповідність з рішенням конкретних завдань і умов Учасника.

8.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, у тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Компанією.

8.3. У разі надання Учасником свідомо неправдивих даних, згідно п. 9.2.3 Оферт, Компанія відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.

8.4. У разі порушень в роботі мережі Інтернет, устаткування, програмного забезпечення Учасника, Компанія не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

8.5. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні Учасникові, у тому числі, але не виключно, в результаті дій або бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.

8.6. Сумарна відповідальність Компанії по будь-яких позовах і / або претензіями (у тому числі, але не виключно, за невиконання умов Оферти) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Компанії.

8.7. Компанія не є учбовим закладом і не займається якою-небудь освітньою (педагогічною) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, які підтверджують : (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) отримання професійних знань (4) навичок, умінь і тому подібних, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Компанії.

8.8. Учасник, акцептуючи цю Оферту, переймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації, отриманої Учасником при наданні Послуг Компанією.

8.9. Компанія не несе відповідальності за отримання результату, що не відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Компанії чинників : цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик.

8.10. Компанія не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не співпадати з думкою Компанії або Учасника.

8.11. Ні за яких умов і обставинах Компанія не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань і інформації, отриманої Учасником під час Послуги і переданою їм, а також за прийняті рішення і/або Учасниками і / або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при наданні Послуги Компанією.

8.12.За жодних обставин Компанія не несе відповідальності перед Учасником та/або перед якоюсь третьою особою за будь-які прямі та/або непрямі збитки, завдані внаслідок будь-якого використання інформації з сайту або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з сайту, що виникли у зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання Сайту інформації, отриманої від Компанії під час надання якої-небудь Послуги, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової діяльності, відрахування з учбових закладів, будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльністі, втрату програми або даних в інформаційній системі учасників та інше, що виникло під час надання будь-якої Послуги.

8.13. Компанія не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по цій Оферті, якщо це невиконання або неналежне виконання обумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). У разі настання для Компанії форс-мажорних обставин, вона не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх настання повідомляє на Сайті.

8.14. Усі спори, що виникають по цій Оферті або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Компанією і Учасником.

8.15. Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до чинного процесуального законодавства України.

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Конфіденційною визнається уся ділова інформація між Компанією і Учасником, у тому числі, але не виключно, інформація про Компанію, Учасників, третіх осіб, технології.

9.2. На виконання умов Закону України “Про захист персональних даних” Учасникам повідомляється:

9.2.1. Власником і розпорядником персональних даних Учасників є Компанія.

9.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання послуг, маркетингових стосунків, рекламних стосунків, податкових стосунків і стосунків у сфері бухгалтерського обліку.

9.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 9.2.2. цієїї Оферти, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід заняття, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

9.2.4. З персональними даними здійснюватимуться наступні дії: збір, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних

9.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди і / або їх повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, вказаної в п. 9.2.2. цієї Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженого їм особи допускається у випадках, визначених Законом України “Про захист персональних даних”, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини.

9.2.7. Персональні дані Учасників оброблятимуться з моменту їх отримання і впродовж усієї діяльності Компанії, після чого вони будуть знищені Компанією у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться впродовж терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, вказаної в п. 9.2.2. справжньої Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

9.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово направивши Компанії запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

9.2.8. Учасники мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

9.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду Компанії на обробку його персональних даних в об’ємі і на умовах, вказаних в п.9.2.3 цієї Оферти.

9.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки у разі, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти

9.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 5.2.3. цієї Оферти.

9.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти і / або питань, неврегульованих їй, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.6. У разі відмови Учасника від отримання їм Послуги, будь-які претензії Учасника із цього приводу не приймаються і не розглядаються Компанією.

9.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання усіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.

9.8. Проїзд до місця отримання Послуги і у зворотному напрямі, проживання, живлення і витрати, пов’язані з отриманням Послуги і будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.

9.9. Оферта затверджена Компанією і діє впродовж тривалості надання Послуг.