+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

для бізнесу

Корпоративні програми навчання

Корпоративні програми для всіх рівнів:

для керівників вищої ланки

для керівників середньої ланки

для лінійних керівників

для членів команди та співробітників

Результати після впровадження комплексної програми:

N

Підсилення професійних компетенцій

N

Розвиток необхідних лідерських навичок

N

Удосконалення комунікативних навичок

N

Вміння створювати необхідний стан для виконання поставлених задач

N

Керування особистим станом

N

Ефективна взаємодія з клієнтом та командою

N

Підвищення рівня залученості команди та націленість на результат

Корпоративні комплексні програми розробляються індивідуально під запит замовника,
з урахуванням тих цілей та завдань, які він ставить перед своїм бізнесом.
Ми розробили унікальні методики, використовуємо передові технології та
індивідуальний підхід.

Коли корисно використовувати навчання у бізнесі:

Коли Вам важлива ефективність та результат. Навчання спрямоване на результат, не
гіпотетичний, а той, який можна виміряти та мати чіткі критерії його досягнення.
Коли Вам важливо розвинути компетенцію та вбудувати навички, а не просто провести
навчання чи прослухати курс. Програми Академії – це практичні технології; основна
мета – не «розповісти про…», а саме вбудувати скіли, в ідеалі – до рівня автоматизму.
Коли потрібні нові підходи, технології та свіжі ідеї. Коли Ваші співробітники вже так
багато навчалися і так багато знають! При цьому, з одного боку, їм стають нудні
звичайні тренінги, які використовують плюс-мінус схожі інструменти та техніки, з іншого
боку – Ви розумієте, що Вашим співробітникам необхідно продовжувати навчатися,
розвиватися та підвищувати свій рівень професіоналізму.

Перелік можливих програм навчання та розвитку:

“Секрети геніїв продажів та переговорів у бізнесі”: як продавати дорого, де брати
клієнтів
● Управління персоналом (для керівників): планування, мотивація, управління,
контроль
● “Сучасні технології ефективної постановки цілей та планування”
● Програма “Застосування сучасних технологій для підготовки та проведення
презентацій”
● Програма “Командна робота” (для директорів та менеджерів з персоналу):
побудова команди, робота проектних команд, ефективні наради
● Стрес-менеджмент (бізнес в умовах невизначеності)
● Програма “Розвиток емоційного інтелекту”. навички soft skills
● Програма “Побудова систем та бізнес-процесів”

Приклади корпоративних програм:

Психотипи у переговорах: вміння співналаштовуватися та чути співрозмовника,
аналізувати переговорні патерни
● Стратегії мислення та лінгвістика: розвиток мовних звичок, що дозволяють
виявляти комунікативну гнучкість та змінювати переконання співрозмовника
● Переконання ефективних переговорників/ продавців: Самооцінка. Інтеграція
просуваючих переконань, наприклад:
замість: “Війна – нікому нічого не потрібно” – на “Війна – саме зараз всім
потрібен наш продукт”, чи “У клієнтів немає грошей” – на “Грошей і клієнтів з
грошима достатньо”)
● Метапрограми: Ключ до розуміння та управління людьми
● Соціальна компетентність: розвиток навичок спілкування та вміння взаємодіяти
з іншими людьми.
● Розвиток навичок натхнення та мотивації (тренінг для керівників)
● Розвиток внутрішніх ресурсів для досягнення цілей: розвиток навичок
управління часом та енергією, а також мотивації для досягнення цілей.
Мистецтво постановки та досягнення цілей

Якщо Вам цікаве застосування новітніх технологій для навчання персоналу Вашої
компанії, найважливіше для початку – зв’язатися з нами та домовитись про зустріч.
Важливо розуміти, що Ви хочете від навчання, яких цілей хочете з його допомогою
досягти і який результат. Якщо ж це розуміння ще не оформлене, але є бажання,
прагнення чи необхідність, ми допоможемо Вам поставити цілі на навчання та
визначити найкращий результат.

Рідко коли стандартні програми без коригування підходять для корпоративного
навчання. На наш погляд програми важливо розробляти індивідуально, тому перелік
(див. вище) та наведені приклади програм є ознайомлювальними, і програма в
будь-якому випадку буде будуватися, виходячи з Ваших завдань та пріоритетів.

Орієнтовний план з підготовки та проведення програм навчання та розвитку:

1. Попередня робота:
● Зустріч з основним замовником та ключовими людьми для узгодження
цілей та завдань програми навчання та розвитку.
● Зустріч та/або попереднє анкетування учасників заходу.

2. Проведення заходів.

3. Робота з підтримки – узгоджується за бажанням замовника і може включати:
● Створення звіту про проведений захід.
● Анкетування учасників заходу та збір зворотного зв’язку.
● Розробка рекомендацій щодо подальшого вбудовування навичок для
посилення ефекту навчання.
● За потреби розробка наступної програми.

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ
СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ
ЗАВОДА ”ХХХХХХХ”

Ціль курсу:

Знайомство з сучасними, «працюючими» технологіями
продажу та переговорів з продажу товарів та послуг компанії, їх практичне
відпрацювання та впровадження у практику роботи компанії.

Проект спрямований на вирішення наступних завдань:

● Отримання сучасних інструментів продажу, переговорів та їх
впровадження у практику учасників тренінгу;
● Розвиток отриманих на тренінгу знань та умінь до рівня навичок;
● Підвищення мотивації персоналу, що продає
● Розкриття потенціалу працівників
● Впровадження системного підходу до розвитку фахівців з продажу
– програми тренінгів логічно вибудовані в систему навичок
переговорів і продажів, що постійно нарощуються.

Дизайн курсу:

Пропонований курс корпоративного навчання не є «жорстким» набором тем,
підібраних без урахування особливостей компанії та перспектив її розвитку.
Особливістю курсу є його «живий» характер та можливість коригування з
урахуванням реального стану справ. Тренінг проектується спільно з директором
на основі попередньої діагностики потреб у навчанні.
Пропонується «будівельний матеріал» для курсу – рівнів продажу та переговорів
з клієнтами, які можуть бути взяті за основу корпоративного навчання, а також
перелік конкретних дій, що рекомендуються для кожного з етапів навчання.

Етапи організації корпоративного навчання

Тематичний зміст курсу

NoЕтапФормиРезультатВартість
1Підготовчий

розуміння завдань,
які стоять перед
співробітниками;
вивчення потреб у
навчанні;
Підбір необхідної
програми навчання
Проведення попередньої
діагностики:

1) Проведення інтерв'ю з
директором та комерційним
директором;
Визначення необхідної програми
тренінгу для співробітників, які
обслуговують клієнтів, що враховує
рівень розвитку реальних навичок
продажу та переговорів.
Безкоштовно
2) Проведення попередньої
діагностики персоналу, що
продає
Зріз рівня знань, умінь, навичок
співробітників у сфері продажу та
переговорів.
Безкоштовно
3) Проведення індивідуальних
коуч-сесій із ключовими
співробітниками
Підвищення мотивації до навчання,
прояснення потреб у навчанні,
критерії зростання.
вартість одного
тренінгового дня (10
академічних годин)
2Підготовка
навчання
Вибір програми навчання,
щоб вона була у зоні
зростання співробітників.
Вибір/доопрацювання програми
навчання. Комплект
навчально-методичних посібників.
Безкоштовно
3Забезпечення
навчання
Проведення тренінгу (група

15-18 осіб) Програми тренінгів у додатку No1
Системні знання сучасних
концепцій та технологій у галузі
продажів. Володіння інструментами
продажу за кожним модулем програми.

Мотивація до впровадження отриманих знань та
вмінь у роботу.
вартість одного
тренінгового дня (10
академічних годин)
4Посттренінгови
й супровід
1. Проведення інтерактивних консультацій (електронною поштою)
протягом року.

2. Створення «Корпоративних
стандартів роботи з клієнтами», «Типових сценаріїв продажу та
переговорів» та ін. корпоративних
документів, які є «сухим залишком» тренінгу.

Варіант "Корпоративних
стандартів роботи з
клієнтами" у додатку 2.
Закріплення та використання
інструментів, отриманих на тренінгу
у практику з урахуванням
індивідуального стилю кожного
менеджера. Підтримка мотивації до
розвитку навичок продажу.

Створено корпоративні стандарти
роботи з клієнтами, типові сценарії
продажу та переговорів (матеріали
напрацьовуються під час тренінгу).
Безкоштовно

(спільно зі
співробітниками
та керівниками
відділу після
тренінгу)
5Етап контролюПеріодичний контроль
результатів навчання: тести з
вивчених тем, які виявляють
рівень освоєння матеріалу.
Контроль проміжних результатів
навчання - виявлення рівня
освоєння матеріалу
Безкоштовно

(Спільно з
керівниками
відділу)
Проміжний контроль результатів
навчання - тест щодо усього
змісту програми навчання, який
виявляє рівень освоєння
матеріалу (через 2 місяці після
навчання)
Виявлення проміжного рівня
освоєння матеріалу загалом за
весь курс навчання (відстрочено)
Безкоштовно

(Спільно з
керівниками
відділу)
Підсумковий контроль
результатів
навчання-міні-асессмент (іспит у
формі ділової гри) через 6
місяців після навчання
Виявлення рівня освоєння
матеріалу загалом за весь курс
навчання (відстрочено)
вартість одного
тренінгового дня (10
академічних годин)
6Етап застосування1. Посттренінгові заняття по темам тренінгуЗакріплення отриманих на тренінгу
знань, умінь та навичок
Силами керівників (з
консультаціями та
допомогою тренера)
2.Проведення індивідуальних
коуч-сесій із ключовими
співробітниками
Підтримка мотивації до розвитку
управлінських навичок.
вартість одного
тренінгового дня (10
академічних годин)

Корпоративні стандарти роботи з клієнтами

● 10 причин звернутися до нашої компанії.
● Ви дзвоните клієнту: 10 правил.
● Вам дзвонить клієнт: 10 правил.
● Фрази, які негативно впливають на перебіг переговорів.
● Бізнес – процеси продажу
● Стадія встановлення контакту.
● Використання компліментів.
● Вдалі фрази вступити в контакт.
● Вступна теза.
● Мотиви та потреби клієнта.
● Найкращі питання для прояснення потреб.
● Ефективна презентація…
● Найкращі фрази для презентації компанії, продукту, менеджера.
● Закони роботи із запереченнями.
● Алгоритм роботи із сумнівами, запереченнями клієнтів.
● Типові заперечення клієнтів та способи відповіді на них.
● Робота із ціною.
● Завершення продажу.
● Норми взаємодії із клієнтами.
● Правила та прийоми ефективної поведінки у конфліктних ситуаціях.
● Основні принципи поведінки спеціаліста відділу продажу компанії «ХХХХХХ»

Залишити запит