+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Знання прийомів і технік НЛП буде корисним для коуча не лише для проведення коуч-сесій, а й для створення своєї власної реклами. Презентація свого особистісного бренду та своє власне позиціонування, є дуже важливим для пошуку та залучення клієнтів, і в цьому випадку, такий інструмент як відео реклама, є одним з найбільш ефективних. Якщо ви хочете створити рекламний ролик для себе, навички і знання, отримані при вивченні НЛП, будуть дуже корисні.

Так, ґрунтуючись на нейролінгвістичному програмуванні, ви зможете структурно, а головне точно, збирати всю необхідну інформацію про свою цільову аудиторію. Зможете змінювати мислення людей, які переглядають вашу рекламу, впливати на рішення, що приймаються, на свідомому та несвідомому рівні сприйняття інформації.

Які завдання допомагає вирішити НЛП при створенні реклами

Завдання, які можна вирішити за допомогою технік НЛП при створенні реклами, досить широкі та різноманітні. До числа найбільш головних з них, можна, перш за все віднести:

  1. Визначення метапрограмм

При створенні свого рекламного відео ролика, дуже важливо правильно визначити метапрограми людей, на яких спрямована ваша реклама.

Так зокрема, дуже важливо правильно виявити фільтри уваги, а також визначити стратегії їх мислення. Такий аналіз, дозволяє створювати рекламне звернення, спрямоване на канали сприйняття, які найбільш властиві людям, що входять в коло вашої цільової аудиторії. Що і дає не тільки точне попадання рекламної ідеї в свідомість потрібної аудиторії, але і забезпечує, дуже високий відсоток прийняття глядачами вашої ідеї, як своєї власної.

Застосування прийомів, які впливають на несвідомому рівні.

Знання технік НЛП дає можливість використовувати при створенні відео реклами прийоми, які впливають на підсвідомість.

Правильне застосування цих прийомів буде дуже важливо, оскільки більшість рішень приймаються людьми на рівні несвідомих механізмів психіки. Саме тому, використання прийомів, спрямованих на більш глибоке сприйняття, зробить такий рекламний ролик, досить ефективним інструментом, що значно підвищує ступінь впливу на тлі інших факторів, які впливають на прийняття людиною важливого рішення.

Які техніки НЛП застосовуються в рекламі

  1. Маркування тексту

Ця техніка, однаково добре працює, як при створенні відео ролика, так і при розробці рекламних буклетів. Суть техніки полягає в тому, що основна думка, головний посил або теза, повинна виводитися в нижній частині відео картинки або на площі рекламного буклету, жирним, або виділеним кольором, текстом.

Особливо ефективно, дана техніка працює в тому випадку, якщо з основного тексту жирним шрифтом (кольором) виділяються окремі слова. При цьому, вони підбираються таким чином, що якщо читати тільки їх, то виходить ідеальне окреме речення, яке несе в собі головний зміст тексту.

При прочитанні всього тексту, створений за допомогою маркування слів, другий сенс йде на підсвідомий рівень і запам’ятовується саме там.

Надалі саме зміст тексту, який людина запам’ятала на підсвідомому рівні й стане вирішальним при прийнятті нею важливого рішення.

  1. Субмодальності

Субмодальність – це використання, при створенні відеоролика, характеристик і особливостей зображення або ж звуку для управління загальним емоційним фоном. Так, за допомогою, субмодальностей, створюється найбільш позитивна емоційна прив’язка до поведінкових переваг на несвідомому рівні.

Використовуючи цю техніку, ви зможете створити свій образ, який буде через позитивну емоційну прив’язку, асоціюватися у вашого потенційного клієнта, з неминучістю змін, зі змінами на краще, з необхідністю змінити своє життя або важливістю знайти відповіді на нагальні питання.

  1. Мовні пресуппозиції

Технологія застосування мовних пресуппозицій, дає можливість побудувати пропозиції, зміщуючи в них фокус уваги з необхідних тверджень на різні деталі, для того, щоб необхідні ствердження почали усвідомлюватися, як само собою зрозуміле й очевидна річ.

В цьому випадку, подібні твердження, сприймаються потенційним клієнтом, як аксіома, яка не потребує доказів, і не піддається сумніву, завдяки чому, вибір людини відбувається вже всередині, цієї, виставленої вами рамки.

  1. Підлаштовування під цінності

Підлаштовування під цінності, є одночасно досить простим і в той же час сильним прийомом, який дозволяє використовувати базові цінності вашої цільової аудиторії. Використовуючи цей прийом, ви пов’язуєте коучинг з основними цінностями людини, роблячи його важливим і життєво необхідним.

  1. Створення комплексних еквівалентів

Комплексні еквівалентні – це правильно об’єднані один з одним факти, які не мають чіткого причинно-наслідкового зв’язку, а з’єднані вами, передбачуваним логічним зв’язком. При цьому, ви повинні дати можливість людині, не тільки прийняти вибудуваний вами логічний зв’язок, а й вибудувати свій власний.

Подібні мета-повідомлення, сприймаються на несвідомому рівні і дають можливість кожній людині побачити і знайти свою логіку в вашому твердженні.

  1. Створення «мислевірусів»

«Мислевірус» – це інформація, яка впроваджується в свідомість людини, для того щоб вона поширила її серед інших людей.

Поширення цієї інформації, відбувається через наявність в мислевірусі механізму мотивації до одержуваної вигоди, при цьому вигода людини від поширення цієї інформації, не обов’язково повинна бути матеріальною.

Так наприклад, «мислевірусом» може бути цікава інформація, незвичайне висловлювання або новий погляд на звичні речі або ситуації.

Мотивацією для поширення подібної інформації, є обмін емоціями в спілкуванні, або можливість підняти цікаву тему для розмови чи дискусії.

Всі перераховані техніки НЛП, будуть корисні при створенні коучем власної реклами. Однак найбільш ефективні вони будуть в тому випадку, якщо застосовуються не тільки для створення одного окремого рекламного ролика, а будуть використовуватися на довгостроковій основі, при проведенні комплексної рекламної компанії, і ляжуть в основу маркетингової стратегії, створюваної під просування свого особистісного бренду.