+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Проведення коучингу для топ-менеджерів охоплює перш за все питання правильності розстановки пріоритетів і життєвих цілей, а також усвідомленості дій, особистісної та професійної ефективності. Всі ці питання є ключові для сучасного управлінця, який хоче бути успішним не тільки на роботі, але і в житті.
Головна особливість проведення подібних коуч-сесій, полягає в особливому статусі їх учасників. Люди мають особливий статус в компанії і довго будували свою успішну кар’єру часом не дуже охоче погоджуються на ті довірчі відносини, які повинні бути між коучем і його клієнтом, а тим часом саме повна довіра і відкритість є головними умовами проведення ефективного коучингу.

Корисність проведення коучингу для управлінців і топ-менеджерів дуже важко виміряти єдиними стандартними показниками, оскільки питання, що хвилюють учасника коучингу можуть бути різні починаючи від самоорганізації і тайм-менеджменту і закінчуючи контролем над емоціями, пошуку нової мотивації і інструментів правильної комунікації з іншими людьми.

Ці питання, як правило пов’язані і обгрунтовані тим, що людина перебуваючи на керуючої посади по суті, ні наданий самому собі самому. Його життя відбувається згідно з робочим графіком і потреб бізнесу. Він не може бути щирим у своїх емоціях і не може правильно проаналізувати, як його слова і дії, насправді сприймаються діловими партнерами і співробітниками. Адже і ті, і інші, сприймають управлінця через призму особистісної вигоди і зацікавленості.

Знайти себе самого, проаналізувати і усвідомити свою поведінку, емоції і дії і допомагає топ менеджеру проводиться коучинг.
Безумовно, коучинг, який проводитиметься для топ-менеджерів, охоплює не тільки моменти особистісного зростання, але і спрямований на ефективність професійної діяльності і передбачає вирішення великої кількості різних питань, що стосуються успішного побудови бізнесу.
Спектр цих питань, так само, найчастіше є індивідуальним, оскільки перед кожним топ-менеджером стоять свої невирішені завдання. Для кого-то з них, гострою проблемою є правильна побудова роботи з підлеглими, а хтось зосереджений лише на збільшенні прибутку і розширення ринків збуту. Але як правило є загальні питання, які й стали причиною залучення коуча і які можуть бути вирішені під час проведення коуч-сесій. До числа таких питань і завдань можна віднести:

1. Досягнення нових цілей в бізнесі, до числа яких можуть відноситися виходи на неосвоєні досі ринки, відкриття представництв і філій, пошук нових напрямків розвитку бізнесу або висновок на ринок нової торгової марки.
2. Ситуацію в якій керівництво компанії планує розширити повноважень для топ-менеджерів або планує для них нові посади.
3. Необхідність підвищення компетенції менеджерів.
4. Виявлення помилок і недоробок в роботі менеджерів.
5. Створення кадрового резерву і підготовки фахівців на перспективу.
6. Поліпшення командної роботи і особистісного взаємодії між топ-менеджерами.

Для того щоб коуч-сесії, що проводяться для топ-менеджерів, були дійсно ефективні вони повинні проходити не рідше, ніж один раз на тиждень, а їх тривалість повинна бути не менше однієї години.
Формат проведення такого коучіга буде залежати, як від широти питань, так і від кількості менеджерів однієї компанії, які повинні прийняти в ньому участь. Саме тому такий коучинг може бути, як індивідуальним, так і груповим. Його може проводити, як один, так і кілька коучів.