+380 (50) 553 69 36 1academycoaching@gmail.com

Коучинг – це не тільки процес досягнення цілей та розв’язання питань, що турбують, а й мистецтво ведення людей до особистої майстерності та внутрішнього розвитку. У цьому контексті ключовими є компетенції, які дозволяють коучу відігравати свою роль ефективно та з високою мірою професіоналізму. Тому в цій статті ми розглянемо,  що означає бути професійним коучем за стандартами Міжнародної Федерації Коучингу (ICF), які підтримує наша Академія.

Міжнародна Федерація Коучингу ICF

ICF є найбільшою спільнотою, що об’єднує професійних коучів з усього світу. Заснована в 1995 році, станом на 2022 рік вона налічувала більше, ніж 50 тисяч членів зі 150 країн. Федерація розробила професійний стандарт та етичний кодекс, за якими працюють коучі, що входять до організації, а також акредитує навчальні програми з коучингу. Коли програма має акредитацію ICF, вона відповідає міжнародним професійним стандартам і готує відповідних спеціалістів. Всі ступені «Коучинг – територія усвідомленості» акредитовані в Міжнародній Федерації Коучингу , і після їх закінчення студенти отримують сертифікат міжнародного зразка.

Також ICF займається сертифікацією коучів відповідно до 3 рівнів:

 •       ACC (Associate Certified Coach) – асоційований сертифікований коуч;
 •       PCC (Professional Certified Coach) – професійний сертифікований коуч;
 •       MCC (Master Certified Coach) – сертифікований коуч майстер.

Сертифікацію ICF коуч може отримати тільки після складання теоретичного іспиту, що підтверджує наявність знань, необхідних для роботи в даній сфері, а також коли його сесія відповідає маркерам 8 компетенцій професійного коуча.  Саме сертифікованих у Міжнародній Федерації Коучингу спеціалістів запрошують до співпраці великі компанії, і саме вони викликають більше довіри у потенційних клієнтів.  

8 компетенцій професійного коуча

ICF розробили 8 компетенцій, які має використовувати професійний коуч у своїй роботі. Кожна з компетенцій додатково розділена на маркери, за якими визначають, які з компетенцій та в якій мірі присутні в коуч-сесії. Залежно від рівня, на якому працює коуч, існують різні вимоги відповідності компетенціям. Проте для кожного з них присутність всіх 8 компетенцій є обов’язковою.

 1. Коуч відповідає етичним нормам та професійним стандартам.  Кожен професійний коуч, який отримує сертифікацію від ICF, зобов’язаний дотримуватися високих етичних стандартів, затверджених Федерацією. Це означає виявлення поваги до клієнта, дотримання конфіденційності та збереження позиції коуча в роботі.
 2. Втілює коучинговий спосіб мислення. Тобто спеціаліст має відкритий, гнучкий і орієнтований на клієнта розум. Він здатний розглядати різні аспекти ситуації та спонукати клієнта до саморефлексії, розкриття нових перспектив та пошуку власних відповідей на свої запитання.
 3. Створює та підтримує коучингову угоду. На початку сесії виявляє, над чим хоче працювати клієнт, якого результату хоче досягти до кінця сесії та за якими критеріями він зрозуміє, що досягнув його. Також коуч прояснює, в чому важливість отримання даного результату для клієнта та куди варто подивитися для цього.
 4. Розвиває довіру та створює почуття безпеки.  Ключовим елементом успішного коучингу є здатність коуча створювати довіру та атмосферу, де клієнт почуватиме себе в безпеці. Це включає здатність виявляти співчуття та підтримку, бути відкритим та приймаючим до думок та почуттів клієнта.
 5. Коуч зберігає присутність. Ця компетенція охоплює здатність коуча ефективно керувати процесом коучингу, та адаптувати його до потреб клієнта. Спеціаліст проявляє допитливість та цікавість, щоб дізнатися більше про людину навпроти та допомогти їй розкритися, а також підтримує її вибір. За потреби надає час для рефлексії клієнта.
 6. Проявляє активне слухання. Коуч повністю фокусується на тому, що говорить клієнт, спостерігає зміну його станів та дізнається, про що ці стани. Ставить питання згідно відповідей клієнта, і завжди йде за ним, повертаючи та уточнюючи моменти, які вважає за потрібне прояснити. Дає договорити людині до кінця, не перебиваючи.
 7. Пробуджує усвідомленість. Коуч ставить запитання, які спонукають клієнта до рефлексії та самоаналізу. Через них людина розкриває свої внутрішні переконання, цінності та мотиви. Вони також допомагають клієнту розглянути ситуацію з різних боків, вийти за межі існуючих думок та переконань і знайти нові способи дії.
 8. Коуч сприяє розвиткові клієнта. Згідно останньої компетенції, коуч пропонує клієнтові дослідити, що нового він дізнався на сесії, а також як він буде використовувати ці знання згідно своєї ситуації. Крім того, коуч надає підтримку та заохочує клієнта впроваджувати зміни та розвиватися далі.

Ці компетенції є фундаментом успішної практики коучингу за стандартами ICF. Розуміння та володіння ними відкриває перед коучем широкі можливості сприяння особистому розвитку та досягненню цілей своїх клієнтів. Професійні коучі, які дотримуються цих стандартів, можуть сертифікуватися та стати членами ICF, що впливає на можливості професійного зростання, клієнтів, які приходитимуть в роботу до цих спеціалістів, і на розмір доходу. Програма для коучів «Коучинг – територія усвідомленості» повністю побудована на впровадженні в практичні навички всіх 8 компетенцій вже з першого рівня навчання. По його завершенні випускники можуть працювати як коучі та сертифікуватися в ICF на рівень ACC чи РСС.