Коучинг- територія усвідомленості

Старт програми КТУ 9 липня

професійна програма навчання коучингу  133 години за стандартами Міжнародної Федерації Коучингу (ICF)

сертифікатACSTH

Попередня реєстрація на програму

Згода

До старту 8 потоку залишилося

День(и)

:

Година(и)

:

Хвилин(и)

:

Секунд(и)

МЕТА ПРОГРАМИ

Освоїти спеціальність коуча і навчитися проводити коуч сесії, відповідно до компетенцій ICF, слідуючи Етичному кодексу ICF

Показати рівень професіоналізму, гідний сертифікації на міжнародний професійно-кваліфікаційний рівень у коучинзі.

Використовувати інструменти і технології коучингу в роботі та особистому розвитку

ДЛЯ КОГО

Керівників і власників бізнесу, які хочуть створити команду та досягти максимальних результатів.

Для тренерів і консультантів, які хочуть посилити свої навички новими знаннями, працювати з великою кількістю клієнтів і отримувати високий дохід.

Для людей, які розвиваються, які хочуть створити гармонійні відносини в сім'ї, знайти нові ресурси і сили досягати нових цілей.

Для людей, які шукають нову професію і для яких ціно допомагати людям.

Для коучів-початківців, які хочуть отримати потужну базу знань, створену за міжнародними стандартами ICF. Ці стандарти визнані більш ніж в 120 країнах світу.

Для коучів, які хочуть підвищити свій професійний рівень і підготуватися до міжнародної сертифікації, які вирішили створити свою професійну кар'єру, для яких важливо створювати тривалі відносини з клієнтом та отримувати гідну винагороду.

РОЗКЛАД ПРОГРАМИ

1 Модуль Основи коучингу

Детальніше

1 модуль “Основи коучингу”
мета:

1.Вивчити принципи, завдання та способи роботи коуча
2.Навчитися проводити коуч сесії
3.Створювати домовленості і формулювати цілі та завдання і в коучингу і в житті.
4.Укладати угоду/контракт на сесію
5.Вивчити 1 і 2 компетенції ICF

Результати першого модуля:
1. Уміння створювати домовленості, формулювати цілі та завдання і в коучингу, і в житті.
2. Впровадження досвіду проведення коуч сесії.
3. Інтеграція отриманих навичок в своє життя

Зміст модуля:

Що таке коучинг, історія його виникнення. Етичний кодекс ICF і 11 компетенцій ICF
Типи клієнтів, з якими працює коуч. Рапорт. Що потрібно знати про роботу мозку для ефективної роботи. 5 принципів М. Еріксона. коуч позиція
Формула змін Р. Бекхарда. Що таке інструменти роботи в коучингу
Етапи освоєння навичок. Технологія проведення коуч сессії. Задачі ввідної бесіди.
Укладення контракту. Типи питань. Техніки та моделі, що дозволяють клієнту поставити цілі, проаналізувати сьогоднішню ситуацію, сформулювати перші кроки.

2 Модуль Створення партнерських відносин

Детальніше

2 модуль “Створення партнерських відносин”

Мета модуля:
1. Надати інструменти для створення партнерських відносин
2. Освоїти інструменти успішної комунікації
3. Самостійне проведення коуч сесій
4. Створення потоку через присутність
5. Вивчити, розвинути, закріпити 3,4 компетенції ICF

Результат 2 модуля
1.Самостійне проведення коуч сесії
2. Уміння чути і визначати, що говорить і про що замовчує клієнт
3. Уміння працювати голосом
4. Колекція інструментів коуча
5. Здатність створювати і планувати довгострокові відносини з клієнтом

Зміст 2 модуля:
Репрезентативні системи та їх прояви в комунікації.
Голос, як інструмент коуча.
Стратегії та інструменти для підвищення особистої ефективності.
Трикутник Карпмана, Колесо ролей. ПЛУ.
Звички мислення і методи роботи з ними.

3 Модуль Ефективна взаємодія

Детальніше

3 модуль “Ефективна взаємодія”
мета:
1.Розуміти глибину запиту
2.Зміна звичних моделей поведінки через роботу з цінностями та переконаннями
3.Усвідомлення себе як особистості
4.Вивчити, розвинути, закріпити 5,6,7 компетенції ICF

Результат 3 модуля
1. Навичка застосування сильних питань
2. Навичка сміливо і вільно висловлювати свої думки клієнту
3 Уміння виявляти переконання і прояснювати цінності
4 Управління своїми слабкими і сильними сторонами

Зміст 3 модуля
Як народжуються сильні питання. Суть прямого спілкування.
Методи роботи з переконаннями.
Техніки роботи з цінностями і переконаннями. Інструменти роботи зі страхами.
Метафори і аналогії.

4 Модуль Постановка цілей і проектування майбутнього

Детальніше

4 модуль “Постановка цілей і проектування майбутнього”
мета:

1. Усвідомлення і трансформація особистих способів сприйняття світу
2. Розуміння процесів, що відбуваються
3. Підвищення усвідомленості особистості коуча
4. Вивчити, розвинути, закріпити 8,9,10,11 компетенції ICF

Результати 4 модуля
1. Навичка планування і проектування дій
2. Вміння вибудовувати довгострокові відносини
3. Усвідомлення і планування особистого професійного розвитку

Зміст 4 модуля:
Методи стимулювання усвідомлення в сесії.
Інструменти планування. Види контрактів. Як створити ефективний план у коучинзі. Вибір ніші. Особистість коуча як інструмент взаємодії.
Моделі і техніки планування

Наша мета -

дати кожному учаснику потужний ресурс для особистого росту і реалізацію себе через коучинг.

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

онлайн
проводиться українською та російською мовами
Застосовуємо сучасні технології навчання

ПРОВЕДЕННЯ ВЕБІНАРІВ:

Кожну середу  с 18.00-20.30 за київським часом

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК

четвер / п’ятниця

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

9

Застосування сучасних технологій навчання.

9

Індивідуальний підхід до кожного учасника.

9

Кожне теоретичне заняття підкріплюється практикою.

Публічна оферта

Даная Публичная оферта, далее — «Оферта», является официальным публичным предложением о приобретении информационно-консультационных услуг ФЛП Кушнаренко Н.А., действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации от 18.01.2006 года, ЕГРПОУ 2758921503, именуемая в дальнейшем Исполнитель и содержит все существенные условия Договора  оказания консультационных услуг, включая все его приложения и дополнения.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ОФЕРТЕ

1.1. Участник и / или Участники (во всех падежах) – это пользователь (потенциальный пользователь) услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты, который предоставил свои персональные данные, и является дееспособным физическим лицом, достигшим 18 лет, имеет законное право вступать в договорные отношения с Исполнителем. Исполнитель не осуществляет проверку дееспособности и не несет ответственности за действия Участника, который нарушают требования действующего законодательства.

1.2. Клиент – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет. Сторона по договору оказания Услуг.

1.3. Акцепт Публичной оферты – означает полное и безоговорочное принятие данной Оферты.

1.4. Исполнитель/Офирент Физическое Лицо Предприниматель Кушнаренко Наталья Александровна. Сторона по договору оказания Услуг.

1.5. Международная Академия Профессионального Коучинга IAPC – коммерческое название, используемое Исполнителем для маркетинговых и рекламных целей.

1.6. Услуги / Консультационное услуги. Услуги предоставляемые Клиентам в форме вебинаров, тренингов, супервизий, менторингов, сессий, консультаций. Услуги предоставляются в формате онлайн (по средствам сети интернет).

1.7. Этап Услуги (Модуль) – часть услуги, представляет собой целостный логически завершенный, ограниченный временными рамками, целостный процесс оказания Услуг.

1.8. Программа – акредитованная ICF (ACSTH) по подготовке коучей в соответствии с требованиями Междунароной Федерации Коучей (ICF) «Коучинг Терриротрия Осознаности»

1.9. Автор программы – Кушнаренко Наталья – Коуч PCC ICF, профессиональный ментор, профессиональный супервизор. Ирма Стецько – Коуч PCC ICF профессиональный ментор.

1.10. Регламент программы – правила и процедуры обязательные для выполнения при получении услуги.

1.11. Ключевые компетенции коуча Международной Федерацией Коучинга, приведенные на сайте https://icf-ukraine.org.

1.12. Вебинар – онлайн видео-урок, онлайн-лекция, онлайн-мастер-класс или онлайн-курс (два и более Вебинаров), которые проводятся в режиме реального времени и/или в режиме трансляции их записи с помощью web-технологий, выражаются в форме передачи информации путем демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания путем предоставления Участникам Персональной ссылки на условиях настоящей Оферты.

1.13. Ссылка на сайт – буквенно-цифровой код или другой код, позволяющий получить доступ к Сайту Исполнителя в сети Интернет.

1.14. Персональная ссылка – персональный буквенно-цифровой код или другой код, позволяющий Участнику получить доступ к Вебинару.

1.15. Тренинг – это урок, лекция, мастер-класс или курс, которые проводятся в режиме реального времени и выражаются в форме передачи информации путем демонстрации оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли Участников на условиях настоящей Оферты.

1.16. Коучинг – это Тренинг, который проводится с Участником в индивидуальной форме на условиях настоящей Оферты.

1.17. Пакет участника – это условное обозначение объема услуг в рамках одной Услуги, который влияет на ее стоимость. В рамках одной услуги Участники могут выбрать любой из Пакетов участника на Сайте или на условиях данной Оферты.

1.18. Регистрация Участника (далее – Регистрация во всех формах) – это предоставление персональных данных Участником путем заполнения формы на Сайте и/или переход по ссылке на Сайт с последующим предоставлением персональных данных и/или предоставление персональных данных по телефону Исполнителю и/или иным способом на условиях настоящей Оферты.

1.19. Анкета – это бумажный или электронный документ, который при заполнении, подписании и передаче Исполнителю предоставляет Участнику Тренинга и / или Коучинга право на получение Услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты.

2. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ

2.1. Для участия в Вебинаре Участнику необходимо зарегистрироваться, и выполнить все условия данной Оферты.

2.2. После регистрации на Вебинар, на указанную Участником электронную почту, далее «e-mail», перед началом трансляции Вебинара, поступит сообщение о возможности участия в Вебинаре, содержащее Персональную ссылку, которая действительна только для одного Участника, которым оно было получено, перейдя по ней Участник подтверждает факт ознакомления с условиями настоящей Оферты в результате чего ему предоставляется доступ к странице трансляции Вебинара. В случае предоставления персональной ссылки на запись Вебинара, на Участника распространяются все без исключения условия настоящей Оферты.

2.3. Для участия в Вебинаре Участники самостоятельно обеспечивают соблюдение надлежащих технических условий для персонального компьютера или другого мобильного устройства.

2.4. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Участника в Вебинаре, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя, в том числе из-за невыполнения Участником, в том числе, но не исключительно п. 2.3. настоящей Оферты.

2.5. Исполнитель имеет право по своему усмотрению определять дату, время и тему Вебинара, лекторов, продолжительность Вебинара, менять (переносить) и отменять их, уведомив Участника на указанный при регистрации контактный e-mail.

2.6. В случае, если Исполнитель принял решение о переносе даты и/или времени Вебинара, Участники, заказавшие соответствующий Вебинар, получают уведомления о новой дате и/или времени, а также Персональную ссылку для участия в таком Вебинаре на указанный Участником при регистрации контактный e- mail.

2.7. Исполнитель имеет право не допустить к участию в Вебинаре Участников, которые нарушили или не выполнили условия настоящей Оферты.

2.8. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Участникам Вебинара ссылки на запись проведенного Вебинара (при ее наличии) и/или дополнительные материалы, осуществлять послевебинарную поддержку на условиях Пакета Участника.

2.9. В случае пропуска Участником Вебинара, в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Участник не имеет права требовать его повторного проведения или предоставления информации, содержащейся в Вебинаре, в другой форме. При этом услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом. Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Участнику Персональную ссылку на запись проведенного Вебинара (при ее наличии) и/или дополнительные материалы.

2.10. За нарушение морально-этических норм и/или распространение информации рекламного или иного характера, другое некорректное поведение Участника, который мешает проведению Вебинара, Исполнитель вправе по своему усмотрению прекратить предоставление доступа такому Участнику к написанию сообщений во время Вебинара.

2.11. Во время проведения Вебинара Участники имеют право при наличии технических возможностей задавать вопросы, которые касаются исключительно темы и содержания Вебинара, если лицо, проводящее его, не сообщит об ином порядке постановки вопросов и ответов на них. Ограничения могут устанавливаться Исполнителем относительно всему Вебинара или определенного времени его проведения.

2.12. По окончанию Вебинара Участники, выполнившие все условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, условия п. 2.2. данной Оферты, по усмотрению Исполнителя получают Сертификаты Исполнителя об участии в таком Вебинаре.

3. ПРАВЛА УЧАСТИЯ В ТРЕНИНГЕ

3.1. Для участия в Тренинге Участнику необходимо Зарегистрироваться и выполнить все условия данной Оферты.

3.2. Заполнение Анкеты перед Тренингом и передача ее Исполнителю является одним из обязательных условий допуска Участника к участию в Тренинге.

3.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Участника в Тренинге, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя.

3.4. Исполнитель имеет право по своему усмотрению определять дату, время, место, тему Тренинга, лекторов, продолжительность Тренинга, менять (переносить) и отменять его, уведомив Участника по указанному при Регистрации контактному e-mail.

3.5. В случае, если Исполнитель принял решение о переносе даты, времени и/или места Тренинга, Участники получают уведомления о таких изменениях.

3.6. Исполнитель имеет право не допускать к участию в Тренинге Участника, который нарушил и/или не выполнил условия настоящей Оферты.

3.7. В случае пропуска Участником Тренинга без предупреждения Исполнителя, согласно п. 6.1.4. Оферты, в том числе по причинам, не зависящим от Исполнителя, Участник не имеет права требовать его повторного проведения или предоставления информации, содержащейся в Тренинге, в другой форме. При этом услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом. Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Участнику Персональную ссылку на запись проведенного Тренинга (при ее наличии) и/или дополнительные материалы. По своему усмотрению Исполнитель имеет право предложить такому Участнику участие в аналогичном следующем Тренинге или заменить вид услуги на условиях настоящей Оферты.

3.8. За нарушение морально-этических норм и/или распространение информации рекламного или иного характера, другого некорректного поведения Участника, который мешает проведению Тренинга, Исполнитель имеет право по своему усмотрению прекратить предоставление услуг такому Участнику. При этом стоимость Тренинга, в ходе которого предоставление услуг было прекращено, Участнику не возмещается.

3.9. Во время проведения Тренинга, Участники имеют право задавать вопросы, которые касаются исключительно темы и содержания Тренинга, если лицо, проводящее его, не сообщит об ином порядке постановки вопросов и ответов на них. Такие ограничения могут устанавливаться Исполнителем ко всему Тренингу или его части.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право предоставлять Участникам Тренинга Персональные ссылки на запись проведенного Тренинга (при их наличии) и/или дополнительные материалы, осуществлять послетренинговую поддержку на условиях пакета Участника.

3.11. По окончанию Тренинга Участники, выполнившие все условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, условия п. 3.2. данной Оферты, по усмотрению Исполнителя получают Сертификаты Исполнителя об участии в Тренинге.

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОУЧИНГЕ

4.1. Для участия в Коучинге Участнику необходимо зарегистрироваться и выполнить все условия данной Оферты.

4.2. Заполнение Анкеты перед Коучингом и передача ее Исполнителю является одним из обязательных условий допуска Участника к участию в Коучинге.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за невозможность участия Участника в Коучинге, которая возникла по причинам, не зависящим от Исполнителя.

4.4. Исполнитель имеет право по своему усмотрению определять место, тему Коучинга, его продолжительность, лекторов, менять (переносить) и отменять его, сообщив Участнику об этом.

4.5. Исполнитель согласовывает с Участником дату и время Коучинга, а также возможность их переноса при условии предупреждения Участником о невозможности присутствовать в согласованную с Исполнителем дату и время.

4.6. В случае систематического пропуска (два и более раз) Коучинга без предварительного (не позднее чем за 12 часов) уведомления Участником о невозможности присутствовать в согласованную с Исполнителем дату и время, по причинам, не зависящим от Исполнителя. Исполнитель оставляет за собой право предоставить такому Участнику дополнительные материалы (при наличии) и по своему усмотрению предложить заменить вид услуги на условиях настоящей Оферты. При этом услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом.

4.7. Исполнитель имеет право не допускать к участию в Коучинге Участника, который нарушил и/или не выполнил условия настоящей Оферты.

4.8. В случае нарушения морально-этических норм и/или другого некорректного поведения Участника Коучинга, Исполнитель имеет право по своему усмотрению прекратить предоставление услуг такому Участнику. При этом стоимость Коучинга, в ходе которого предоставление Услуги было прекращено, Участнику не возмещается.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Отказать Участнику в предоставлении Услуг на условиях настоящей Оферты.

5.1.2. Проводить фото- и видеофиксацию во время предоставления Услуг, а также использовать полученные при фото- и видеофиксации материалы по своему усмотрению.

5.1.3. Разрабатывать по своему усмотрению Пакеты участника, тему, программы и продолжительность Услуги, определять ее дату, время, место, менять (переносить) и отменять, определять количество и состав выступающих лекторов во время предоставления Услуги.

5.1.4. На основании полученного от Участника контактного e-mail осуществлять массовую рассылку информационных сообщений без согласия Участника и/или лиц, которые оставили свои данные на сайте Исполнителя. При этом в таких информационных сообщениях размещается ссылка на отказ от их получения.

5.1.5. Привлекать к оказанию Услуги, или ее отдельных частей, третьих лиц.

5.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей Оферты, в том числе, но не исключительно, менять правила оплаты за предоставление услуг, вносить изменения в порядок предоставления услуг, путем размещения новой редакции Оферты на Сайте.

5.2. Обязанности Исполнителя:

5.2.1. Предоставлять Услуги на условиях настоящей Оферты.

5.2.2. Хранить информацию и сведения (в том числе персональные данные) предоставленные Участником на выполнение условий настоящей Оферты в пределах действующего законодательства в сфере защиты персональных данных.

5.2.3. Осуществлять консультационную поддержку Участников по услугам Исполнителя и условиям их получения на условиях данной Оферты.

5.2.4. В полном объеме вернуть денежные средства Участнику исключительно в случае полной отмены Исполнителем оплаченной Участником Услуги.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА. ЗАПРЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКА

6.1. Участник имеет право:

6.1.1. Обращаться к Исполнителю для получения информации об Услугах Исполнителя, условиях их предоставления и условиях настоящей Оферты по телефонам, указанным на Сайте и/или через формы обратной связи и/или почтовым или другим сообщением с 9.00 до 18.00 (по киевскому времени), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с графиком работы Исполнителя.

6.1.2. Получать любую из предложенных Услуг Исполнителя на условиях настоящей Оферты.

6.1.3. Отказаться от получения Услуги до момента ее оплаты.

6.1.4. На условиях Оферты перенести получение полностью оплаченной услуги на следующую ближайшую установленную Исполнителем дату ее предоставления или согласовать с Исполнителем возможность замены Услуги при условии предупреждения Исполнителя за один рабочий день о невозможности получения Услуги. Такой перенос может быть только один раз (кроме Коучинга).

6.2. Обязанности Участника:

6.2.1. До акцептирования Оферты ознакомиться с ее действующими условиями.

6.2.2. Выполнять условия настоящей Оферты.

6.2.3. Обеспечить своевременную явку для получения Услуги.

6.3. Участнику запрещено, если не предусмотрено конкретной Услугой или Пакетом участника:

6.3.1. Распространять видео-, аудиозапись Услуги каким-либо способом.

6.3.2. Распространять материалы Услуги в виде расшифровки, то есть перевода аудио-, видеоматериалов в текстовый формат, и/или перевода на другие языки.

6.3.3. В коммерческих целях использовать полученную от Исполнителя информацию путем перевода или распространения знаний и основ без предварительного согласования с Исполнителем.

6.3.4. Использовать полученную от Исполнителя информацию, включая (без ограничения) с целью создания подобной и/или конкурентной услуги или сервиса, или с целью получения коммерческой или финансовой выгоды без предварительного согласования с Исполнителем.

6.3.5. Организовывать и проводить собственные мероприятия или занятия на базе Услуг Исполнителя.

6.3.6. Совершать действия, направленные на нарушение условий данной Оферты.

6.3.7. Передавать и/или предоставлять доступ к Вебинару любым третьим лицам за исключением условий настоящей Оферты.

6.3.8. Допускать распространение недостоверной, ложной информации, информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию Исполнителя, лекторов и других лиц, а также информации, побуждающей и призывающей к межнациональной, этнической нетерпимости, вражде, войне, изменению государственного устройства стран, информации, распространение которой запрещено действующим законодательством Украины и нормами Международного права в зависимости от территории предоставления Услуг.

6.3.9. Осуществлять другие действия, не предусмотренные Офертой, но такие, которые содержат состав уголовного или административного правонарушения, или нарушают права и законные интересы Исполнителя, других Участников и/или третьих лиц.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Стоимость услуг Исполнителя по Пакетам участников (при наличии Пакетов участников) размещается на Сайте и может меняться в зависимости от приближения даты предоставления Услуги. Информация об актуальной цене Услуги размещается на Сайте.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на текущий счет Исполнителя.

7.3. Услуга предоставляется Исполнителем после полной, 100 (сто) % ее оплаты Участником. Такая оплата означает ознакомление и полное согласие Участника со всеми условиями Оферты.

7.4. Участник имеет право оплачивать стоимость Услуг частями, при этом за Участником фиксируется стоимость Услуги, которая действовала на момент совершения оплаты первой части.

7.5. Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на текущий счет Исполнителя в соответствии с выбранным Участником способом оплаты.

7.6. На условиях Оферты, в случае изменения вида Услуги на услугу, которая является дороже первоначальной, Участник доплачивает разницу стоимости такой Услуги, а в случае, если сумма новой Услуги является дешевле первичной, разница стоимости таких услуг становится авансом на следующую Услугу. По согласованию с Исполнителем разница стоимости таких услуг может быть возвращена Участнику.

7.7. На условиях, которые будут объявлены во время предоставления Услуги, Исполнитель может предложить акционную цену (цену со скидкой и ограниченным сроком действия предложения) на приобретение следующей Услуги.

7.8. Перенос Услуги на условиях настоящей Оферты является бесплатным.

7.9. Исполнитель предусматривает возможность продажи Подарочных сертификатов на получение Услуги, на их пользователей распространяются все без исключения условия настоящей Оферты как на Участников.

7.10. Участники имеют возможность получить индивидуальные бонусы, привилегии, скидки от Исполнителя на его личное усмотрение.

7.11. Исполнитель может проводить бесплатные Вебинары и Тренинги для Участников. На такие бесплатные Вебинары и Тренинги распространяются все условия данной Оферты.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Исполнителя И УЧАСТНИКА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Исполнитель не дает Участнику никаких гарантий относительно предоставляемых услуг, включая (но не ограничиваясь): бесперебойность, своевременность, безопасность, безошибочность, точное соответствие с решением конкретных задач и условий Участника.

8.2. Участник самостоятельно несет полную ответственность за последствия любого рода, в том числе, но не исключительно, за ожидаемые результаты от полученной Услуги, которые могут наступить в результате предоставления услуг Исполнителем.

8.3. В случае предоставления Участником заведомо ложных данных, согласно п. 9.2.3 Оферты, Исполнитель отказывается от любой ответственности, претензии таких Участников не рассматриваются.

8.4. В случае нарушений в работе сети Интернет, оборудования, программного обеспечения Участника, Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления Услуги.

8.5. Исполнитель не несет ответственности за любые убытки, причиненные Участнику, в том числе, но не исключительно, в результате действий или бездействия, предоставление недостоверных сведений (информации) другими Участниками.

8.6. Суммарная ответственность Исполнителю по любым искам и / или претензиями (в том числе, но не исключительно, за невыполнение условий Оферты) не может превышать сумму платежа, уплаченного Участником за Услугу Исполнителю.

8.7. Исполнитель не является учебным заведением и не занимается какой-либо образовательной (педагогической) деятельностью. Сертификаты, которые выдаются Участникам по результатам полученных Услуг не являются документами, которые подтверждают: (1) квалификацию, (2) уровень знаний (3) получение профессиональных знаний (4) навыков, умений и тому подобных, а лишь подтверждают факт получения Услуг от Исполнителя.

8.8. Участник, акцептируя данную Оферту, принимает на себя также риски неполучения прибыли и риски возможных убытков, связанных с использованием информации, полученной Участником при предоставлении Услуг Исполнителем.

8.9. Исполнитель не несет ответственности за получение результата, получение результата, не соответствующего ожиданиям Участника, поскольку успешность использования Участником полученной информации зависит от многих неизвестных Исполнителю факторов: целеустремленности, трудолюбия, упорства, уровня интеллектуального развития, творческих способностей Участника, других его индивидуальных качеств и персональных характеристик.

8.10. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие содержания Услуги ожиданиям Участника. Содержание Услуги представляет частные мнения лекторов, которые могут не совпадать с мнением Исполнителя или Участника.

8.11. Ни при каких условиях и обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности перед третьими лицами за использование ссылок и информации, полученной Участником во время Услуги и переданной им, а также за принятые решения и/или Участниками и / или любыми третьими лицами на основании информации, полученной Участниками при предоставлении Услуги Исполнителем.

8.12. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственности перед Участником и / или перед каким-либо третьим лицом за любые прямые и / или косвенные убытки, причиненные в результате какого-либо использования информации с сайта или на любом другом сайте, на который есть гиперссылки с сайта, возникшие в связи с доступом, использованием или невозможностью использования Сайта информации, полученной от Исполнителя при предоставлении какой-либо Услуги, возникновение зависимости, снижения производительности, увольнения или прерывания трудовой деятельности, отчисления из учебных заведений, любой упущенную выгоду, прекращение хозяйственной деятельности, потерю программ или данных в информационных системах Участников и другое, возникших при предоставлении любой Услуги.

8.13. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по данной Оферте, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение обусловлены действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). В случае наступления для Исполнителя форс-мажорных обстоятельств, он не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления сообщает на Сайте.

8.14. Все споры, возникающие по данной Оферте или связанные с ней, решаются путем переговоров между Исполнителем и Участником.

8.15. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается судом в соответствии с действующим процессуальным законодательством Украины.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Конфиденциальной признается вся деловая информация между Исполнителем и Участником, в том числе, но не исключительно, информация о Исполнителе, Участниках, третьих лицах, технологиях.
9.2. На выполнение условий Закона Украины «О защите персональных данных» Участникам сообщается:
9.2.1. Владельцем и распорядителем персональных данных Участников является Исполнитель.
9.2.2. Персональные данные Участников обрабатываются с целью предоставления услуг, маркетинговых отношений, рекламных отношений, налоговых отношений и отношений в сфере бухгалтерского учета.
9.2.3. С целью обработки персональных данных, которая указана в п. 9.2.2. настоящей Оферты, могут обрабатываться имя, фамилия, отчество, паспортные данные, контактный номер телефона, адрес электронной почты, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, род занятий, профессия, анкетные данные, адрес регистрации.
9.2.4. С персональными данными будут совершаться следующие действия: сбор, накопление, хранение, адаптирование, изменение, возобновление, использование и распространение (распространение, реализация, передача), обезличивание, уничтожение персональных данных
9.2.5. Персональные данные Участников без получения от них отдельного согласия и / или их уведомления могут быть переданы третьим лицам для осуществления цели, указанной в п. 9.2.2. настоящей Оферты. Кроме того, передача третьим лицам персональных данных Участников без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных Законом Украины «О защите персональных данных», и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.
9.2.7. Персональные данные Участников будут обрабатываться с момента их получения и в течение всей деятельности Исполнителю, после чего они будут уничтожены Исполнителем в связи с истечением срока хранения персональных данных. Персональные данные Участников будут храниться в течение срока, предусмотренного законодательством Украины для выполнения цели, указанной в п. 9.2.2. настоящей Оферты, после чего они будут уничтожены в связи с истечением срока хранения персональных данных.
9.2.7. Участники могут отозвать согласие на обработку своих персональных данных письменно направив Исполнителю запрос, но при этом теряют право на получение Услуги.
9.2.8. Участники обладают всеми правами, предусмотренными статьей 8 Закона Украины «О защите персональных данных».
9.2.9. Получая Услуги, каждый Участник дает согласие Исполнителю на обработку его персональных данных в объеме и на условиях, указанных в п.9.2.3 настоящей Оферты.
9.3. Участники имеют право на получение Услуги только в случае, если ими были соблюдены все требования настоящей Оферты
9.4. Информирование Участников осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.2.3. настоящей Оферты.
9.5. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное толкование настоящей Оферты и / или вопросов, не урегулированных ей, окончательное решение принимается Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. При этом решение Исполнителю является окончательным и не подлежит обжалованию.
9.6. В случае отказа Участника от получения им Услуги, любые претензии Участника по этому поводу не принимаются и не рассматриваются Исполнителем.
9.7. Участник получает Услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты только после выполнения всех обязательных условий допуска Участника к получению Услуги.
9.8. Проезд к месту получения Услуги и в обратном направлении, проживание, питание и расходы, связанные с получением Услуги и любые другие расходы Участника оплачиваются самим Участником.
9.9. Оферта утверждена Исполнителем и действует в течение продолжительности предоставления Услуг.

10. Реквизиты Исполнителя

Физическое Лицо Предприниматель Кушнаренко Наталья Александровна

Реквизиты для оплаты:

ПАТ «ПРИВАТБАНК»

р/с 26009052309456

ЕГРПОУ 2758921503

МФО 351533

Контакты:

Телефон: +380501402264

E-mail: 1academycoaching@gmail.com

Регламент прохождения программы “Коучинг Территория Осознанности” ( КТО)

1.Программа “КТО” – профессиональная  программа обучения коучингу 133 часа  по стандартам Международной Федерации, сертификат ACSTH

2.Автор программы :

Ирма Стецько  коуч PCC ICF, проф ментор

Наталья Кушнаренко ,коуч PCC ICF, проф ментор, проф супервизор

3.Ассистенты программы – практикующие коучи, сертифицированные коучи по программе ACSTH

4.Ментор – коуч уровня PCC ICF, прошедший подготовку и имеющий сертификат ICF

5.Количество часов 133+ , программа включает 4 модуля

6.Формат участия : онлайн

7.Необходимые условия для обучения : 

хорошая интернет связь

гарнитура

видео

ZOOM приложение установить на компьютер

активно принимать участие в процессе 

присутствовать на вебинарах

принимать участие в практиках, ментотринах, супервизиях

выполнять домашние задания

сдать итоговый экзамен и тест

8.Менторинг- форма развития профессиональных навыков коуча https://www.coaching-academy.online/individualnyj-i-gruppovoj-mentoring/

9.Супервизия – инструмент развития личности коуча

УМОВИ ОПЛАТИ

При оплаті 1 платежем
Gold- 59 000 грн
VIP- 79 650 грн
При оплаті за кожен модуль
Gold (14 750+14 750+17 700+17 700)
VIP (19 175+19 175+23 600+23 600)

АВТОРИ І ВЕДУЧІ ПРОГРАМИ

ІРМА СТЕЦЬКО

Директор Міжнародної Академії Професійного Коучингу
Автор і ведуча навчальних програм
Бізнес тренер
Перший в Україні сертифікований коуч  МСС ICF
НЛП ТРЕНЕР

НАТАЛІЯ КУШНАРЕНКО

Директор з розвитку Міжнародної Академії Професійного Коучингу
Коуч PCC ICF
Професійний ментор
Професійний супервизор
Автор і ведуча навчальних програм
Бізнес тренер
НЛП ПРАКТИК

Відгуки

Минуло вже два тижні з моменту закінчення мною курсу «Коучинг: територія усвідомленості», а я до сих пір ходжу під враженням. Ці шість місяців пролетіли як одна мить, але, оглядаючись назад, я з задоволенням відзначаю, що це був один з кращих періодів мого життя.
Регулярне спілкування з професіоналами, майстрами своєї справи Ірмою Стецько і Наталією Кушнаренко відкрило для мене світ коучингу з нового, раніше абсолютно незвіданого боку, і ця професія заграла для мене яскравими чарівними фарбами. Легко і акуратно тренери провели мене по всім тонкощам і премудростям професії. Компетенції і етичний кодекс ICF, що стали правилами дорожнього руху, коуч-позиція, техніки, технології та моделі, що додали мені впевненості в роботі і розширили спектр моїх професійних можливостей. Змінилася якість вже існуючих відносин з клієнтами, і я з більшою легкістю стала вибудовувати нові більш продуктивні відносини, причому ці відносини стали триваліші, яскравіші і усвідомленіші.
У міру зростання моєї професійної майстерності набуло якісних змін і моє особисте життя. Я завжди була комунікабельною, енергійною і активною, але завдяки курсу я стала дивитися на навколишню дійсність зовсім іншими очима. Я стала сприймати людей такими, якими вони є з усіма їх достоїнствами і … достоїнствами. Для мене немов перестали існувати їх недоліки, і я впевнено дивлюся на світ крізь різнокольорові окуляри, окуляри моєї нової і улюбленої професії – коучнігу.
З вірою в Ваш успіх,

Меруерт Джамбурбаева,

сертифікований Коуч НКК IPS,
ментор, член IPACT,
кандидат економічних наук
+77075994121 (WhatsApp, Viber, Telegram)
+77015994121
Skype: merekun
Меруерт Джамбурбаева

Меруерт Джамбурбаева,

Сертифікат

Заповніть форму

Попередня реєстрація на програму Коучинг територія усвідомленності

Згода

Запишіться зручним способом

(+380) 50-140-22-64

Міжнародна Академія Професійної Коучингу

піклується про якість навчання кожного студента і гарантує повернення коштів у разі, якщо після першого вебінару Ви зрозумієте, що програма Вам не підходить. Для цього до другого заняття потрібно повідомити про Ваше рішення, відправивши повідомлення на емейл 1academycoaching@gmail.com

1academycoaching@gmail.com